Statistical Office of The Republic of Slovenia

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 03:56

Slovenija je v 2016 reciklirala skoraj 58 % v tem letu nastalih komunalnih odpadkov

Objavljeni kazalniki so del obsežnega nabora kazalnikov za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja na območju Evropske unije, ki so ga za ta namen pripravili na Eurostatu.

V Sloveniji je v 2016:

  • stopnja recikliranja nastalih komunalnih odpadkov znašala skoraj 58 %. To je 35 odstotnih točk več kot v 2010;

  • stopnja recikliranja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (razen mineralnih) znašala skoraj 80 %. To je skoraj 17 odstotnih točk več kot v 2010;

  • stopnja odlaganja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (razen mineralnih) znašala nekaj več kot 4 %. To je 20 odstotnih točk manj kot v 2010.

Vrednosti kazalnikov, povezanih z odpadki, prikazujejo smeri gibanja pri nastajanju in ravnanju z odpadki v Sloveniji. Več o količinah nastalih odpadkov in ravnanju z njimi si lahko preberete v objavi Odpadki, Slovenija, 2016.