Government of Andorra

03/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2017 03:39

S’enllesteixen les obres de rehabilitació al Centre d’Interpretació de la Farga Rossell

A partir d'avui, es restableix l'obertura de l'accés normal a les instal·lacions del Centre d'Interpretació de la Farga Rossell després de les obres de rehabilitació que s'han realitzat i que es donen per finalitzades en els terminis previstos.

Els treballs han consistit en la substitució de certes peces sotmeses a un atac corrosiu uniforme de gran superfície i profunditat en el paviment i els extradossats en xapa industrial d'acer. Així mateix, s'ha rentat d'òxids tota l'estructura metàl·lica de l'accés principal al recinte com és la plataforma i l'ascensor panoràmic.

També s'han substituït i reparat, respectivament, alguns vidres i ferramenta de moviment, maniobra i tancament de la zona. D'altra banda i en paral·lel, s'ha procedit a l'agençament de part dels espais exteriors de tota la circuïció (cobertes inclinades de pissarra a la sala de treball i casa del factor, camins i mobiliari fix de pedra).

Les obres han tingut un cost aproximat de 25.000 euros.