Results

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

10/15/2020 | Press release | Distributed by Public on 10/14/2020 23:54

Välisminister Reinsalu: Eesti juhtiv koht internetivabaduse indeksis meenutab maailmale, et edukas digiühiskond on vaba ühiskond

Eile, 14. oktoobril avaldas tunnustatud USA mõttekoda Freedom House 2020. aasta internetivabaduse indeksi. Eesti on Islandi järel maailmas teisel kohal.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on tegemist olulise tunnustusega Eestile kui internetivabaduse lipulaevale.

'Eesti jaoks on väljendusvabadus internetis inimõiguste lahutamatu osa. Interneti kättesaadavus muudab riike läbipaistvamaks, tugevdab kodanikuühiskonda ja kasvatab majandust. Kui jagame oma digiõppetunde teistele riikidele, selgitame alati, et ainult vaba ühiskond saab olla ka tõeliselt edukas digiühiskond,' rõhutas välisminister Reinsalu. Minister tõi välja, et Eesti on aktiivne internetivabaduse koalitsiooni liige.

Indeks on üks mõõdik, mis väljendab Eesti digiühiskonna edulugu ja toimetulekut - need leidsid tõestust ka keerulistes pandeemiaoludes. Indeks hõlmab olulisi teemasid nagu võrdne juurdepääs võrguühendustele, põhjendamatute piirangute puudumine veebis avaldatud sisule, kasutajate õiguste tagamine, aga ka kasutajate vabadus ja vastutus veebis käitumisel. Eesti raporti koostas sellel aastal Freedom House'i kutsel sõltumatu erafirma Proud Engineers (autorid Hille Hinsberg ja Laura Kask).

Raport (inglise keeles) ja ülevaade interneti kasutajate õiguste ja vabaduste tagamise olukorrast maailmas on leitav www.freedomonthenet.org

Lisainfo:

välisministeerium
avalike suhete osakond
[email protected]