Results

Securities Market Agency of the Republic of Slovenia

06/16/2017 | News release | Distributed by Public on 06/16/2017 06:10

ATVP sodelovala na 2. Dnevih regulatorjev iz držav JV Evrope

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je tudi letos sodelovala na tradicionalnih Dnevih regulatorjev, ki so potekali 14. in 15. junija v Bratislavi. Na dogodku, namenjenem izmenjavi izkušenj in mnenj regulatorjev trgov finančnih instrumentov držav JV Evrope, so potekale številne predstavitve in razprave udeležencev nadzornih institucij. Osrednje teme letošnjih razprav so se nanašale na področja Direktive MiFID II/Uredbe MIFIR, Prospektne uredbe ter na razvoj na področju družb za upravljanje investicijskih in alternativnih skladov.

Predstavnik ATVP je na srečanju predstavil vpliv Direktive MiFID II in Uredbe MiFIR na delovanje slovenskega trga finančnih instrumentov, svoj pogled na omenjeno regulativo, ki se bo v državah EU začela uporabljati v začetku prihodnjega leta, pa so predstavili tudi sodelujoči iz drugih nadzornih institucij. V okviru dogodka, na katerem so poleg slovenskih sodelovali tudi predstavniki regulatorjev iz Slovaške, Češke, Hrvaške, Madžarske in Romunije, so potekale razprave tudi o pomembnejših novostih in problematiki s področij Direktive o distribuciji zavarovalnih produktov in Uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP).

Nazaj