Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

04/23/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/23/2017 02:59

Saopštenje: Za cjeloživotno preduzetnicko ucenje 8,7 miliona u 2017. godini

Za realizaciju 27 aktivnosti na polju promovisanja preduzetništva, u kojima učestvuje 12 institucija javnog i privatnog sektora, uz podršku donatorskih programa u ovoj godini biće obezbijeđeno ukupno 8.750.390 eura.

Akcionim planom Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, za 2017. godinu, koji Vlada nedavno usvojila, predviđeno je sprovođenje aktivnosti koje će dominantno finansirati javni sektor (uključujući i Zavod za zapošljavanje Crne Gore) sa 8,6 miliona eura, privatni sektor sa 38.900 eura, dok će međunarodne organizacije i donatori obezbijediti 105.640 eura.

Akcioni plan za 2017 godinu dio je okvirnog petogodišnjeg Akcionog plana Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019 i njime su definisani sljedeći opšti ciljevi:

- Djeci, učenicima i studentima je data mogućnost da razviju preduzetničku kompetenciju na svim nivoima obrazovanja;

- Vaspitno-obrazovne ustanove sposobne da efikasno sprovode preduzetničko učenje na svim nivoima obrazovanja;

- Veća relevantnost obrazovanja kroz efikasnije povezivanje vaspitno-obrazovnih ustanova, privrede i društva;

- Podizanje svijesti i šire učešće društvene zajednice u preduzetničkim aktivnostima;

- Okvir programskih politika za cjeloživotno preduzetničko učenje doprinosi efikasnom preduzetničkom ekosistemu koji povećava konkurentnost Crne Gore.

Centralnu ulogu u upravljanju i koordinaciji sprovođenja aktivnosti definisanih Akcionim planom ima Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje (kojim koordinira Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća).

U cilju poboljšanja efikasnosti Nacionalnog partnerstva i njegovog osnaživanja, tokom 2016. godine urađen je novi dokument - unaprijeđeni model rada Partnerstva. Unaprijeđeni model rada ovog tijela podrazumjeva širok dijapazon nadležnosti i uloga članova partnerstva koje se ne svode samo na izvještavanje Vladi Crne Gore o realizovanim aktivnostima Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje, i izradu godišnjih Akcionih planova, već i na promociju preduzetničkog učenja na svim nivoima obrazovanja, a sve sa ciljem da ovo tijelo postane glavni promoter preduzetničkog učenja u Crnoj Gori.

PR SLUŽBA

MINISTARSTVO EKONOMIJE