Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2020 02:38

Prihodek v trgovini na drobno v juniju 2020 višji kot v maju 2020

Realni prihodek v trgovini na drobno v juniju 2020 na mesečni ravni za 3,0 % višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil tudi v juniju 2020 tako kot v maju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu; v maju 2020 je bilo zvišanje na mesečni ravni 16,1-odstotno, v juniju 2020 pa 3,0-odstotno. Tudi v vseh posameznih vrstah trgovine na drobno je bil realni prihodek od prodaje višji, razen od prodaje živil. V trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi je bil višji za 8,4 %, v trgovini na drobno brez motornih goriv pa za 1,2 %. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z neživili se je po 44,5-odstotnem majskem povečanju v juniju zvišal za 1,7 %. Realni prihodek od prodaje živil pa je bil tudi v juniju tako kot že v dveh prejšnjih mesecih nižji; tokrat je bilo znižanje 4,1-odstotno.

Realni prihodek v trgovini na drobno v juniju 2020 na letni ravni za 5,0 % nižji

V primerjavi z junijem 2019 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji za 5,0 %. Padec prihodka na letni ravni je bil posledica občutno nižjega realnega prihodka v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi; ta je bil za 17,9 % nižji. Realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil višji za 0,7 %, pri čemer je bil prihodek od prodaje neživil višji za 7,7 %, prihodek od prodaje živil pa nižji za 8,4 %.

Realni prihodek v trgovini na drobno v prvi polovici 2020 za 9,6 % nižji

V prvih šestih mesecih leta 2020 je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 9,6 % nižji kot v istem obdobju leta 2019. Nižji je bil v vseh mesecih prve polovice leta 2020; zaradi epidemije koronavirusa je bil padec najizrazitejši v aprilu (za 22,7 %), drugi najizrazitejši pa v marcu (za 14,6 %). Upad prihodka od prodaje je bil občutnejši v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (20,9-odstoten) kot v trgovini na drobno brez motornih goriv (2,7-odstoten). Upad prihodka v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil v večji meri posledica upada prihodka v trgovini na drobno z neživili (za 4,5 %) kot v trgovini na drobno z živili (za 0,8 %).

Realni prihodek od prodaje motornih vozil v juniju 2020 višji kot v maju 2020

Realni prihodek od prodaje motornih vozil se je v juniju 2020 v primerjavi z majem 2020 povečal za 18,1 %, glede na junij 2019 pa je bil približno na enaki ravni. V prvi polovici leta 2020 je bil zaradi občutno nižjega prihodka v marcu, aprilu in maju v primerjavi z istim obdobjem 2019 za 21,1 % nižji.