University of Latvia

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 02:04

Publicēts Eiropas Komisijas pētījums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas paredzamajiem rezultātiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Noslēdzies 2016. gada Eiropas Komisijas pētījums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas paredzamajiem rezultātiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2014.-2020. gadu plānošanas periodā, kurā piedalījās Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC), tā direktore profesore Tatjana Muravska un projektu vadītāja Zane Zeibote.

Atbilstoši pētījumam katrs viens eiro, kas saņemts no ES struktūrfondiem dos EUR 2.27 ieguvumu Latvijas iekšzemes kopproduktā laika periodā no 2014.g. līdz 2030. gadam (Igaunijā - EUR 2.51; Lietuvā - EUR 2.33). Šie rezultāti ir līdzvērtīgi ikgadējam 7.9% vidējam ienesīgumam Latvijas ekonomikā (Igaunijā - 9.4%; Lietuvā - 8.3%) pie nosacījuma, ka ekonomiskie, sociālie un vides nosacījumi nepasliktināsies.

Saskaņā ar pētījumu, ES kohēzijas politikas ieguldījumi Latvijā lielā mērā ietekmes Darbības programmas 'Izaugsme un nodarbinātība 2014-2020' izvirzīto mērķu sasniegšanu transporta; pielāgošanās klimata izmaiņām; vides un resursu efektivitātes; veselības; sociālās iekļaušanas; izglītības, prasmju un mūžizglītības; valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes palielināšanas jomās. Nevienā no politikas jomām ES ieguldīto fondu ietekme netiek vērtēta kā zema, kas liecina par Kohēzijas politikas pozitīvo lomu attīstībā. Tomēr atsevišķās jomās, kas saistītas ar mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības veicināšanu, un zinātnes un tehnoloģiskās attīstības investīcijām (ZTAI), ES fondu ietekme būs nedaudz mazāka visās trijās Baltijas valstīs. Šādai situācijai ir vairāki iemesli un viens no tiem saistīts ar to, ka šajās jomās liela nozīme ir privātajiem uzņēmumiem un līdz ar to tikai ar publiskajam investīcijām nebūs pietiekami, lai nodrošinātu ievērojamas izmaiņas. Savukārt ZTAI jomā izvirzītie indikatori ir ļoti augsti un, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013.g.) sasniegtos rezultātus, šajā plānošanas periodā izvirzīto augsto mērķu sasniegšana ir maz ticama. Šajās jomās Kohēzijas politikas investīciju ietekme tiek vērtēta kā vidēja un vidēji zema, kas nozīmē, ka ES fondu ieguldījumu dos tikai 25-50% no sasniegtajiem rezultātiem.

Pētījums publicēts EK mājas lapā šā gada 13. februārī un tā pilns teksts ir pieejams šeit.