Organic Farma Zdrowia SA

10/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 10/11/2018 07:03

2018-10-11 Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień2018r.:

IInformacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1.Organic Farma Zdrowia uruchomiła 19 września drugiw Warszawie market ekologiczny Organic. Market ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych. Znajduje się przy ulicyHerbsta 4,przy stacji metra Stokłosy, w dzielnicy Ursynów. Market został bardzodobrzeprzyjęty przez Klientów, szczególnie oferta wysokiej jakości wędlin, ekologicznego mięsa,pieczywa oraz innych produktów świeżych jak warzywa i owoce czy nabiał.Poza nimi market oferujekilka tysięcy produktów ekologicznych, bezlaktozowych, bezglutenowych, bezcukrowych i tradycyjnych od lokalnych dostawców wbardzo atrakcyjnych cenach.

Spółka planuje otwieranie podobnych dużych sklepów w innych lokalizacjach, co jest zgodnez jejnową strategią.

2. Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa osiągnęła rekordoweprzychody. Wyniosły one72,5mln zł, co oznacza 5,3% wzrostuw stosunku do sprzedaży osiągniętej przez dziewięć miesięcy poprzedniego roku.Istotne zwiększenie sprzedaży odnotowała zarówno spółkadetaliczna Organic Farma Zdrowia, jak ispółkadystrybucyjna Eko-Wital.Rekordowa sprzedaż potwierdza słuszność przyjętej strategii.

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportówokresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykamioraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

  • 1. Do 14 listopada 2018 r. opublikowany zostanie raport zapaździernik2018 r.

  • 2. 14 listopada opublikowany zostanie raport zaIII kwartał 2018 r.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1.Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI wewrześniu2018r.

21/2018-Raport miesięczny za sierpień2018 roku-opublikowany 14września2018 r.

22/2018- Powołanie Członka Rady Nadzorczej - opublikowany 24 września 2018 r.

2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w ESPI we wrześniu2018r.:

Spółka nie publikowała we wrześniu 2018r. raportów w systemie ESPI.

Raporty Emitenta są publikowane na stronie internetowej Spółki:www.organicmarket.pl, a także na stronach:www.newconnect.ploraz www.infostrefa.com.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

Spółka kontynuowała bieżące działania związane z rozbudowąsieci handlowej otwierając w stolicy kolejnymarket ekologiczny Organic, na Ursynowie przy ul. Herbsta 4.