Results

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway

12/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 12/08/2021 11:07

Norge støtter grønn omstilling i utviklingsland

Mange utviklingsland har i tråd med Paris-avtalen satt seg ambisiøse klimamål, samtidig som de også etterlyser bistand til å gjennomføre disse. - Norge inngår nå en femårig avtale som skal støtte våre partnere i deres arbeid med å sikre grønn omstilling, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Skal verden nå klimamålene, må alle land bidra.

- Vi skal doble norsk klimafinansiering til utviklingsland innen 2026. Dette skal være støtte til våre partnere i utviklingsland i deres arbeid for å gjennomføre egne klimamål. Bistand som bidrar til at utviklingsland setter seg ambisiøse klimamål og gjennomfører tiltak for å nå disse, er en viktig del av Paris-avtalen. Derfor inngår vi nå en avtale med partnerskapet for nasjonale klimamål, sier utviklingsministeren.

Partnerskapet for nasjonale klimamål (NDC-partnerskapet) ble opprettet på COP22 i Marrakech i 2016. Partnerskapet bistår land med å nå og styrke sine nasjonalt fastsatte klimamål. Partnerskapet kartlegger landenes behov og sørger for å finne finansiering for å møte disse.

- For Norad er det en viktig oppgave å følge opp regjeringens beslutning om å doble klimafinansieringen innen 2026. Derfor har vi nå signert en femårig avtale for å støtte arbeidet til partnerskapet for nasjonale klimamål. NDC-partnerskapet spiller en avgjørende rolle for å sikre at lands behov for støtte til gjennomføring av klimatiltak dekkes på en effektiv måte, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Partnerskapet for nasjonale klimamål er et samarbeid mellom FNs Klimakonvensjon (UNFCCC), World Resources Institute (WRI) og FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS). I dag har partnerskapet over 190 medlemmer, både mange land og utviklingsaktører. NDC står for Nationally Determined Contributions og viser til nasjonale klimamål knyttet til Paris-avtalen.

Denne avtalen er inngått mellom Norge ved Norad og FNs kontor for prosjekttjenester. Avtalen gjelder for fem år, fra 2021- 2025, og er på totalt 70 millioner kroner.