Results

President of the Republic of Poland

09/28/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/28/2021 05:13

Prezydent i Premier spotkali się ws. przedłużenia stanu wyjątkowego

W poniedziałek Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Rząd zajmie się tą kwestią we wtorek.

Jak poinformował Błażej Spychalski, o ewentualnym przedłużeniu stanu wyjątkowego Prezydent i Premier rozmawiali we wtorek rano. Prezydent - dodał jego rzecznik - podejmie decyzję w tej sprawie do piątku.

Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje od 2 września. Objęte są nim 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia Prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Zgodnie z konstytucją, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym, jeśli nie ustały przyczyny jego wprowadzenia, Prezydent może w drodze rozporządzenia przedłużyć czas trwania tego stanu na okres nie dłuższy niż 60 dni. Rozporządzenie Prezydenta przedstawiane jest Sejmowi, który może je uchylić. (PAP)