Results

Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

07/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/09/2018 07:17

Saopštenje: Uvesti mentoring kao standardizovanu uslugu u svim crnogorskim opštinama

Mentoring usluga treba da bude dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima na cijeloj teritoriji Crne Gore, jer ulaganje u ljudski kapital i znanje je ulaganje u najvrijednije resurse, kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.

Prema njegovim riječima, cilj je ovim programom obezbjediti samoodrživost sprovođenja mentoring usluge i po njegovom završetku uvesti mentoring kao standardizovanu uslugu u svim crnogorskim opštinama.

'Pružaoci usluga mentoringa svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima pružaju pomoć preduzećima i kroz razvojni plan ukazuju vlasniku na šta treba da se fokusira u budućem poslovanju. Proces pružanja mentoring usluga, kao vid nefinansijske podrške malim i srednjim preduzećima doprinosi unapređenju razvojnih i biznis performansi svakog privrednog subjekta, u onim segmentima u kojima dijagnostifikovanje trenutne situacije u samom preduzeću pokaže njegove trenutne slabosti', istakao je Babić.

Da bi unaprijedili razvojne kapacitete krajnjih korisnika mentoring usluga, mikro, malih i srednjih preduzeća, Babić je kazao da kroz sprovođenje obuka nastojimo da unaprijedimo i podignemo kapacitete pružalaca usluga.

'Takođe, kroz ovaj program, a u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava iz kojih mentori dolaze, podižu se i kapaciteti lokalnih zajednica', kazao je Babić.

Program Mentoringa je, kako je dodao, koncipiran tako da razvoj preduzetničkih znanja i vještina pružalaca poslovnih, odnosno mentoring usluga, nadograđujemo iz godine u godinu.

'Već danas neki od postojećih mentora postaće 'on the job' treneri (treneri u samom preduzeću). Kroz 'special on the job training', oni će nastojati da zajedno sa mentorima pomognu u što boljem sprovođenju mentoring usluge, u svojstvu trenera i fasilitatora. To ne znači da treba da preuzmu vodeću ulogu dok traje proces, jer je mentor taj na kome proces počiva', objasnio je Babić.

Tim-lider na programu Mentoringa Takasi Kimura kazao je da je zadovoljan načinom na koji se program mentoringa primjenjuje u Crnoj Gori, kao i jednošalterskim pristupom radu sa malim i srednjim preduzećima.

'U situacijama kada im je potrebno savjetovanje kako da opstanu na tržištu, mentori su tu da im pomognu i svojim iskustvom, vještinama, stečenim znanjem daju najkorisniji savjet. Korišćenje najjednostavnijih metoda i alatki je u stvari najprihvatljiviji i najprimjenjiviji vid podrške preduzećima', kazao je Kimura.

Pored obuke koja je u toku, u protekle tri godine je kroz program Mentoringa obučen ukupno 21 mentor, koji su pružili usluge mentoringa za ukupno 45 preduzeća.

Javni poziv za pružanje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike je u toku i biće otvoren do 04. avgusta 2018. godine.

Informacije o pravu učešća na Javnom pozivu, kao i prijavni formular, nalaze se na sajtu Ministarstva ekonomije.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU