Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2020 02:39

Novo v podatkovni bazi SiStat: Povprečna plača v Sloveniji za maj 2020

Na voljo končni in obenem podrobni podatki o povprečni plači za maj 2020
Podatki o povprečni plači za maj 2020, ki so bili kot začasni že objavljeni v Prvi objavi dne 15. 7. 2020, so zdaj kot končni in obenem podrobneje razčlenjeni (po statističnih regijah, upravnih enotah, občinah in dejavnostih) objavljeni tudi v podatkovni bazi SiStat. Tam objavljamo tudi podatke o povprečnih mesečnih plačah oseb, zaposlenih po kolektivnih in individualnih pogodbah pri pravnih osebah, ki niso proračunski uporabniki, ter podatke o oceni števila zaposlenih oseb pri proračunskih uporabnikih, ki so prejele razliko do minimalne plače.