Ministry of Rural Affairs of Estonia

06/26/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/26/2020 04:49

Maaelu arengukavast rahastatavate laenude intressid muutuvad ettevõtjatele soodsamaks

Maaeluminister Arvo Aller ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse esimees Raul Rosenberg allkirjastasid lepingu, mille kohaselt muutuvad COVID-19 viiruse mõju leevendamiseks ettevõtjate jaoks soodsamaks Eesti maaelu arengukavast (MAK) 2014-2020 rahastatavad laenutooted.

'Nüüdsest muutuvad eriolukorra tulemusel ettevõtjate jaoks soodsamaks ka MAKi meetmete kaudu rahastatavad laenutooted, mis on igati hea uudis,' lausus maaeluminister Arvo Aller. 'Sõltuvalt kliendist saab muudatuse mõju mõõta 1-3 protsendipunkti suuruse intressilangusega.'

MESi juhatuse esimehe Raul Rosenbergi sõnul eraldas valitsus sihtasutusele COVID-19 mõjude leevendamiseks laenuressursi 100 miljonit eurot. Praeguse muudatusega ühtlustatakse eri rahastamisallikatest antavate laenude hinnastamist - see muudab nn COVID-19 laenude kõrval ettevõtjale vähem kulukaks ka MAKi rahastusega laenutooted.

Muudetud rahastamislepingu kohaselt on MESil tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist õigus taotluse alusel sõltuvalt laenu tagatise suurusest langetada laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks nii, et intress ei oleks väiksem kui 1% pluss EKP määr. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse COVID-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Muudatus võimaldab intressi langetada nii sõlmitud kui ka uute laenulepingute korral.

Leping jõustus 23. juunil pärast selle avaldamist Riigi Teatajas ja on sõlmitud tähtajatult.