Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/30/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2020 02:39

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 na mesečni ravni višje za 0,4 % in na letni ravni nižje za 4,1%

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 na mesečni ravni po štirih mesecih znižanja spet zvišale, in sicer v povprečju za 0,4 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 0,5 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,2 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v juniju 2020 glede na maj 2020 najizraziteje podražili energenti (za 11,3 %), pocenili pa so se surovine (za 0,7 %) in proizvodi za široko porabo (za 0,4 %); cene proizvodov za investicije se niso spremenile.

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 najbolj zvišale v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 34,1 %) ter v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 9,2 %), najbolj znižale pa so cene uvoženih proizvodov v skupini premog in lignit (za 3,5 %).

Cene uvoženih proizvodov v juniju 2020 nižje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v juniju 2020 v primerjavi z junijem 2019 v povprečju znižale za 4,1 %, a manj kot v prejšnjem mesecu, ko smo beležili medletni padec za 5,2 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile nižje za 4,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 3,9 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najopazneje pocenili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 47,7 %), podražili pa proizvodi v skupini oblačila (za 3,7 %).