Uljanik Plovidba dd

01/09/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/09/2019 01:57

Prijava stjecanja dionica

Sukladno članku 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, ULJANIK PLOVIDBA d.d. sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, potvrđuje da je dana 08.01.2019. godine stekla ukupno 10 vlastitih dionica što predstavlja 0,002% temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja ukupni broj trezorskih dionica iznosi 33.029, što predstavlja 5,70% temeljnog kapitala Društva.

Dionice su stečene po prosječnoj cijeni od 79,00 HRK po komadu sukladno Programu stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine.