Bank of Slovenia

10/11/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/11/2017 02:06

Brošura CashEDI

CashEDI

Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

CashEDI - optimizacija procesov upravljanja z gotovino

Transport gotovine je v veliki večini enak transportu kateregakoli blaga v nam bolj znanih preskrbovalnih verigah. Imamo naročilo, pripravo, transport in prevzem. Če v komercialni banki zmanjkuje gotovine, jo naročijo v Banki Slovenije. In seveda obratno, kadar ima komercialna banka presežne količine gotovine jo lahko vrne v Banko Slovenije. To pomeni, da gotovina stalno potuje med komercialnimi bankami in Banko Slovenije.

Pomembno je, da transakcije gotovine nikakor ne potujejo samo med bankami, ampak tudi med komercialnimi bankami in gospodarskimi subjekti. Na primer, v trgovskih centrih se vsak dan zbira večja količina gotovine, ki jo morajo seveda odpeljati v banko. To pomeni, da banki napovedo količino, obliko »blaga«, točko in uro dostave, kar je zelo podobno kot pri poslovanju z »običajnim« blagom. V tem sistemu in v skladu s svojim poslanstvom je pomembna tudi vloga centralne banke. Banka Slovenije je tu pozitivno odigrala svojo vlogo in se vključila v mednarodni sistem CashEDI

in s tem omogočila vključevanje v sistem tudi komercialnim bankam in ostalim tržnim udeležencem ter zagotovila sodoben, hiter in zanesljiv nadzor nad kroženjem gotovine.

Sistem CashEDI med Banko Slovenije in komercialnimi bankami je že vzpostavljen in deluje v mednarodnem okolju.

CashEDI - optimizacija procesov upravljanja z gotovino

Kovnica Banka

Slovenije

Komercialna banka

Tiskarna

Komercialna banka

CIT

CashEDI omogoča uporabnikom uporabo elektronskih sporočil, ki spremljajo oziroma napovedujejo fizične operacije pri transportu gotovine. Na ta način uporabniki

hitreje sporočajo svoje zahteve,

Komercialna banka

Trgovski centri

prejemniki pa se na to lažje in hitreje pripravijo.

Gotovina začne svoj krog v tiskarni oz. kovnici, kjer glede na naročilo Banke

Slovenije in skladno s pravili Evropske centralne banke (ECB), pošljejo novo gotovino v trezor Banke Slovenije. Od tam se gotovina po potrebi

izmenjuje med Banko Slovenije in komercialnimi bankami ter drugimi tržnimi udeleženci. Komercialne banke gotovino distribuirajo in pobirajo v trgovskih centrih, bankomatih, nočnih trezorjih in pri ostalih strankah, ki poslujejo z gotovino. Vedno bolj se v gotovinski cikel, predvsem na področju transporta gotovine, vključujejo tudi podjetja CIT ("Cash-in-transit").

Fizični transport lahko poteka s sodelovanjem podjetij CIT, ki skrbijo za varovani transport gotovine in sodelujejo v procesu izmenjave sporočil.

Scenariji pri transportu gotovine

Plačila, potrdila dostave, potrdila naročil

Naročila gotovine, napoved plaila, prevzem gotovine

Standardi GS1

Identifikacija, označevanje blaga in transportnih enot ter izmenjava elektronskih sporočil so ključnega pomena za vsako preskrbovalno

verigo in standardi GS1 so temeljna podpora vsem komponentam preskrbovalnih verig, seveda tudi tistih za upravljanje gotovine.

Banka Slovenije

Drugi

Komercialna

banka

Sef / Bankomat

CashEDI

Trgovski center

Standard vsebuje sporočila za najavo prihoda gotovine, za naročilo, prevzem in dobavo. Sporočila služijo za povečanje transparentnosti, varnosti in uspešnosti za vse sodelujoče

Prevozniki

(CIT)

stranke.

2

Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

Za uspešno izvedbo zgoraj navedenih transakcij gotovine, mora med deležniki potekati ustrezna komunikacija. Z uporabo elektronske komunikacije z izmenjavo sporočil po standardu GS1 se uvaja nov način komunikacije, ki je zanesljiv, hiter in skoraj v celotni standardiziran za celotno verigo gotovinskega cikla. Banka Slovenije je prevzela vodilno vlogo pri vzpostavljanju tega modela komunikacije, ki v določeni meri že deluje med Banko Slovenije in komercialnimi bankami in bo v nadaljevanju omogočal enostavno vključitev novih strank v ta sistem.

Komercialne banke in drugi tržni udeleženci lahko z vključitvijo v sistem pridobijo pomembno prednost in sicer sodobni, predvsem pa hitri način elektronske izmenjave podatkov o količini pologov in dvigov gotovine. Jasno je, da je nadzor nad količino razpoložljivega denarja ključnega pomena, zato je posodabljanje vseh procesov ekonomsko upravičeno.

Komercialne banke lahko sistem uporabijo za interakcijo s svojimi večjimi komitenti, kar pomeni da se naročila dobave gotovine in transport gotovine nazaj v banko ureja preko sistema CashEDI. Prednost sistema je seveda v tem, da je informacija o količini razpoložljivega denarja na voljo prej, kot je fizična gotovina.

Zavod GS1 Slovenija bo pomagal pri integraciji sistema v komercialne banke in njihovih komitentih oziroma končnih uporabnikih in izvajalcih.

Uporabljeni standardi GS1

Sistem standardov GS1 vsebuje enovit način identifikacije izdelkov, storitev in lokacij. Izdelke, transportne enote, poslovne subjekte in njihove enote lahko označimo z globalno neponovljivimi identifikacijskimi številkami,

ki jih uporabljamo v črtnih kodah za hitrejši in zanesljivejši prevzem transportnih enot oziroma identifikacijo posameznih izdelkov. Te iste številke uporabljamo tudi v elektronskih sporočilih.

Sistem je neopredeljen kar se tiče programske ali strojne informacijske/ komunikacijske tehnologije, zato ga lahko uporablja kdorkoli in kjerkoli v katerikoli industrijski panogi ali sektorju.

Na sektorju transporta gotovine so v uporabi naslednji standardi GS1:

Sporočila GS1 XML in GS1 EANCOM:

 • Multi Shipment Order za naročilo gotovine

 • Despatch Advice za najavo dobave, potrdilo dobave in najavo pologa

 • Receiving Advice za potrdilo dobave, potrdilo o prejemu in potrdilo o končnem prevzemu

  Identifikacijski ključi:

 • GTIN za bankovce in kovance

 • GLN za poslovne partnerje

 • SSCC za transportne enote

 • GRAI za transportno embalažo

  Simbologija:

 • GS1-128 za črtne kode na specifičnih transportnih enotah

  Prednosti

  Nižji administrativni stroški

  Hitrejša obravnava blagajniških storitev (operacij z gotovino)

  Hitrejši in natančnejši

  procesi zaradi uporabe črtne kode

  Manj papirja in potrdil

  Centralno beleženje podatkov

  Sporočila omogočajo neposredno in ažurno informacijo o stanju transakcij gotovine

  Sledenje in izsledljivost transportnih enot

  Ločen informacijski tok in fizični transportni tok

  Zmanjšano tveganje zaradi uporabe elektronske izmenjave podatkov.

  Povezave

 • www.gs1si.org

 • www.gs1si.org/CashEDI

 • www.bsi.si

3

Kaj je GS1

GS1 Slovenija je neodvisen, nepridobitni zavod, ki v skladu z licenčno pogodbo mednarodne organizacije GS1 AISBL v Sloveniji skrbi za uporabo standardov sistema GS1. Zavod dodeljuje GS1 številke za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov in organizira svetovalno, izobraževalno ter raziskovalno delo za potrebe uporabnikov.

GS1 Slovenija

Dimičeva 9

1000 Ljubljana Slovenija

T +386 1 589 83 20

F +386 1 589 83 23

E [email protected]

www.gs1si.org

GS1 je zaščitena blagovna znamka GS1 AISBL. Avtorske pravice © GS1 Slovenija 2015

Foto: Miha Rekar

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana Slovenija

T +386 1 47 19 000

F +386 1 25 15 516

www.bsi.si