Almagest AD

03/18/2019 | Press release | Archived content

Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

18/03/2019

Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

от ivo1bg/ Без категория/ Коментарите са изключениза Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

В изпълнение на задълженията си по комплексно разрешително, през лятото на 2019 г. Алмагест АД възнамерява да изгради сондажен кладенец за питейно-битови нужди на територията на завода.