Ministry of Economy of the Republic of Latvia

06/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2017 02:22

Ēnu ekonomikas mazināšanai MKK akceptē grozījumus tirdzniecības kārtībai tirgos un ielu tirdzniecībā

Lai mazinātu ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, Ministru kabineta komitejas sēdē šodien, 19. jūnijā, tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par tirdzniecības organizēšanu tirgos un ielu tirdzniecībā.

Negodprātīgu tirgotāju izskaušanai akceptēts noteikt papildu tiesībastirdzniecības organizatoram un tirgus pārvaldītājam:

  • tiesības ierādīt tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietu tirgus teritorijā, ja tas izpildījis visus nosacījumus un veic godprātīgu uzņēmējdarbību;
  • izveidot tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru tirgos un nodrošināt piekļuvi tam uzraudzības un kontroles iestādēm;
  • noteikt gadījumus, kad tirgus pārvaldītājs var vienpusēji lauzt nomas līgumu vai cita veida vienošanos par tirdzniecības vietas izmantošanu ar tirdzniecības dalībnieku.

Savukārt ēnu ekonomikas mazināšanai plānots paplašināt tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras un noteikt, ka ielu tirdzniecības organizatora un tirgus pārvaldītāja darbību uzrauga un kontrolē arī Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības policija.

Kā zināms, jau 2016. gadā aizsākās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) iniciētas diskusijas par ēnu ekonomikas mazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā

Detalizēti ar Ministru kabineta komitejas sēdē atbalstītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr.440 'Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību' var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts [email protected]; [email protected]

Web www.em.gov.lv

Seko mums Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem