Department of Children and Youth Affairs of Ireland

09/25/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/25/2017 06:45

25.09.2017 Cuirfear maoiniú de €6.35m ar fáil do ghrúpaí óige pobail chun trealamh a cheannach – “Is féidir le níos mó ná 1,700 grúpaí óige cur

article

Dé Luain 25ú Meán Fómhair 2017

Tá níos mó ná 1,700 grúpaí óige pobail chun tairbhe a bhaint as ciste trealaimh de €6.35m a sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone, inniu.

Tá an tAire Zappone ag deimhniú go bhfuil an t-airgead á chur ar fáil chun go mbeidh clubanna in ann trealamh luachmhar a cheannach agus tacófar a n-obair le daoine óga dá bharr.

Agus bunú an chiste á fhógairt aici, dúirt An tAire Katherine Zappone: 'Is é seo an chéad uair atá ciste den chineál seo seolta ag mo Roinn'.

Níos luaithe i mbliana, cheadaigh an tAire Zappone go seolfaí Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla atá nuashonraithe agus feabhsaithe. Rinne an Scéim, atá ar siúl ar feadh roinnt blianta, a athsheoladh in 2017. Tugann an Scéim tacaíocht do ghníomhaíochtaí oibre do dhaoine óige ar leibhéal áitiúil. Ó 2017, tá na Caighdeáin Cáilíochta Náisiúnta le haghaidh Grúpaí Óige atá faoi threoir saorálaithe san áireamh faoin scéim.

Dúirt an tAire, 'Tá an ciste trealaimh seo á sheoladh againn mar aitheantas ar an obair forbartha suntasaí a rinneadh na grúpaí óige áitiúla seo in 2017. De réir Straitéis Náisiúnta mo Roinne maidir le Rannpháirtíocht agus Cinnteoireacht Leanaí agus Daoine Óga, tá sé iarrtha agam go rachaidh gach grúpa i gcomhairle lena mbaill óga mar chuid den phróiseas iarratais chun a dtuairaimí a chinntiú ar cén trealamh a d'fhéadfadh a bheith gá leo agus cén tairbhe dhíreach a gheobhaidh siad as'. Dúirt sí go mbeadh tionchar suntasach ag an gciste trealaimh seo. Beidh níos mó ná 1,700 club atá faoi threoir saorálaithe incháilithe chun iarratais a chur isteach, agus beidh nach mór gach pobal sa tír bainteach leis.

Tá sé dhéag Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO) ann agus tá fógraíocht agus riarachán an chiste trealaimh á dhéanamh ag gach ceann acu. Thug an tAire buíochas don BOO anna as an gcúnamh a thug siad chun an scéim a fhorbairt agus chun Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla a chur i bhfeidhm níos luaithe i mbliana.

CRÍOCH//