Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:56

NSP_2017_004

NSP/2017/004

Predlog zakona

o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih -

poglavje o plačilnih sistemih

Jure Kovačič, Banka Slovenije

7. seja Nacionalnega sveta za plačila

20. april 2017

 • 12. poglavje predloga zakona (členi 197- 242)

 • Ohranitev nadzorniškega pristopa k urejanju plačilnih sistemov, ki delujejo po slovenskem pravu

 • Poenostavitev postopkov licenciranja

  • namesto dveh le eno dovoljenje za upravljanje plačilnega sistema

  • stari dovoljenji se bosta šteli za novo dovoljenje

 • Pravna podlaga za zagotovitev skladnosti s standardi Evrosistema

  • Revidiran pregledniški okvir za sisteme za plačila malih vrednosti

  • Načela za infrastrukture finančnega trga; CPMI-IOSCO)

 • Strožje zahteve za pomembnejše plačilne sisteme

 • Prenova podzakonskih aktov

 1. Področje urejanja in opredelitev pojmov

 2. Udeležba v plačilnem sistemu

 3. Splošne določbe (udeleženci, posredna udeležba, pogoji za udeležbo)

 4. Postopki zaradi insolventnosti

 5. Upravljanje plačilnega sistema

 6. Opredelitev upravljavca plačilnega sistema (+ možnost odprtja posebnih računov)

 7. Dovoljenje za upravljanje plačilnega sistema

 8. Pravila plačilnega sistema in dovoljenje za njihovo spremembo

 9. Zahteve za upravljavce plačilnih sistemov

 10. Obveščanje in poročanje

 11. Klirinške družbe

 12. Klirinška družba države članice ali klirinška družba tretje

  države

 13. Upravljanje plačilnih sistemov kot banka države članice ali banka tretje države

 14. Izdaja podzakonskih predpisov