Trgotekstil AD

06/30/2017 | News release | Distributed by Public on 06/30/2017 03:26

REZULTATI XVI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AD „TRGOTEKSTIL“NIKŠIĆ

Shodno čl.39 Zakona o privrednim društvima, objavljujemo tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama donesenim na šesnaestoj sjednici redovne skupštine akcionara 'Trgotekstil' AD Nikšić.

1. Odluka o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspjeha broj 71681/16 usvojena sa 58.540 glasova.
2. Odluka o usvajanju izještaja o poslovanju AD 'Trgotekstil' Nikšić broj 4-1/16, usvojena sa 58.540 glasova.
3. Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja za 2016. godinu usvojena sa 58.540 glasova.
4. Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu (revizorska kuća 'SPIN OFF') usvojena sa 58.540 glasova.
5. Odluka o izboru članova odbora direktora usvojena na sledeći način:
- Slobodan Đurković 75.620 glasova
- Perica Jovanović 50.000 glasova
- Ivana Vukotić 50.000 glasova