Results

University of Latvia

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 02:51

AKTUĀLI! Pirmajam augstskolu karjeras atbalsta un attīstības centram Latvijā - LU Karjeras centram aprit 10 gadu

LU Karjeras centrs savu darbību sāka 2007. gadā kā pirmais augstskolas karjeras atbalsta un attīstības centrs Latvijā. Tā izveidošanu sekmēja gan pārņemtā pieredze no citu valstu augstskolām, gan strauji augošā akadēmisko pētījumu joma par atbalsta nozīmīgumu, kā arī Studentu servisa darbinieku vīzija par to, ka nepieciešams stiprināt komunikāciju starp darba devējiem un studējošajiem, kā arī nodrošināt pilna spektra konsultatīvo atbalstu topošajiem, esošajiem studentiem un augstskolas absolventiem to dzīves nozīmīgajās izvēlēs.

Šī desmitgade Karjeras centram bijusi dinamiska, spilgti izjūtot nozīmīgākās pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī gūstot tūlītēju rezonansi pēc svarīgu politisku lēmumu pieņemšanas par jauniešu nodarbinātību, uzņēmējdarbības atbalstu un mobilitāti. Desmit gadu periodā ir notikušas izmaiņas dažādās karjeras atbalsta jomu ietekmējošās pusēs - politikas veidotāju plānos, augstskolas vadības izstrādātajās stratēģijās, mācībspēku un absolventu vidē, darba devēju un profesionālo asociāciju darbībā, sociālo partneru aktivitātēs. Karjeras centra pakalpojumu klāstu ir ietekmējusi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju straujā attīstība, studentu iniciatīva, kā arī skolu pedagogu un skolēnu pieprasījums pēc konsultatīva atbalsta studiju izvēlē un karjeras izglītības jomā kopumā.

Pie katrām pārmaiņām Karjeras centrs ir reaģējis kā kompass, saglabājot savu profesionālo kompetenci, objektivitāti un misiju. Desmit gadu laikā Karjeras centra komanda ir kļuvusi daudz pieredzējušāka, trenēta pārmaiņām, gatava pastāvīgai attīstībai, tāpēc elastīgi attiecas gan pret jauninājumiem, gan jaunām sadarbības iniciatīvām. Lielākie izaicinājumi, kurus Karjeras centrs ir veiksmīgi pārvarējis, ir gan sociālekonomiskās krīzes ietekme uz nodarbinātību 2008. gadā, gan arī vadības un politikas stratēģijas maiņas augstskolā.

10. februārī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika LU Karjeras centra 10 gadu jubilejas pirmais pasākums. Notikumu par nozīmīgiem svētkiem pārvērta svinīgas brokastis Karjeras centra uzticamo sadarbības partneru, draugu un kolēģu sabiedrībā. Kopīgo brokastošanu pavadīja LU Ph.D. sociālantropoloģes Aivitas Putniņas lekcija par jauna gada uzsākšanas laiku un ar to saistītiem rituāliem. Lekcija trāpīgi iezīmēja to, kādu jēgu piešķiram svētku svinēšanai un aktualizēja tēmu par rituālu nozīmi ne tikai katra cilvēka, bet arī katras organizācijas dzīvē. Viesu saviesīgās sarunas turpināja organizēta ekskursija pa LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēku.

Svinīgais rīts LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā bija tikai pirmais no LU Karjeras centra jubilejas pasākumiem. Karjeras centra sadarbības tīkls ir ļoti plašs, līdz ar to būtu neiespējami vienā pasākumā uzrunāt visus tos cilvēkus, ar kuriem gadu gaitā Karjeras centrs ir veidojis un attīstījis draudzību un sadarbību. Jau pavasarī notiks nākamais jubilejai veltītais pasākums, kas veltīts Karjeras centra sociāliem partneriem un tiem domubiedriem, kuri ikdienā piesaista un aicina jauniešus izmantot dažādus pakalpojumus un resursus - konsultācijas un e-rīkus, īpašas programmas, stipendiju konkursus, biznesa inkubatora atbalstu u.tml.

Atzīmējot 10 gadus un iesoļojot nākamajā desmitgadē, Karjeras centrs veido sev jaunu vizuālo identitāti, kas tiks prezentēta jau aprīlī. Iepazīstinot ar Karjeras centra jauno vizuālo identitāti studējošos, augstskolas administrāciju un mācībspēkus, līdz 2017. gada beigām visas LU fakultātes 'apceļos' interaktīvs Karjeras centra stends.