Gubernija AB

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 02:36

AB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

AB 'Gubernija'
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB 'Gubernija' eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2017-04-21 10:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

AB 'Gubernija' (juridinio asmens kodas 144715765) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 21 d., buvo priimti šie sprendimai:

1. Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2016 metų metinis pranešimas išklausomas. Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausomos. Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima.

3. Bendrovės 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2016 metų finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2016 metų rezultato paskirstymas.

Palikti nepaskirstytą 2016 metų metinį rezultatą.

5. Bendrovės valdybos rinkimai.

Bendrovės valdybos nariais išrinkti Romualdą Dunauską, Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Muradą Bakaną, Liną Dunauskaitę.

6. Audito įmonės rinkimas 2017 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Išrinkti AB 'Gubernija' 2017 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui atlikti UAB 'Grant Thornton Baltic', į/k 300056169.
Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę pasirašyti audito paslaugų sutartį, audito paslaugų apmokėjimui skirti 6800 Eur, neįskaitant PVM.

Ši informacija taip pat paskelbta: www.gubernija.lt/investuotojams.

AB 'Gubernija'
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900