Results

The National Bank of Moldova

11/20/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/20/2020 12:05

Piața valutară în numerar în luna octombrie 2020

Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009).

Determinarea echivalentului în dolari SUA a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a numerarului de valută străină se efectuează cu aplicarea cursurilor medii oficiale lunare ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă.

Informaţia cu privire la piaţa valutară în numerar se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Cumpărările/vânzările de valută străină contra lei moldoveneşti pe piaţa valutară internă în numerar în luna octombrie 2020

Volumul operaţiunilor
(echivalent în mil. dolari SUA)

Total

Ponderea

Total

Cumpărări

Vânzări

Cumpărări

Vânzări

Dolari SUA

32.1

21.2

53.3

11.5

28.5

15.1

Euro

214.5

44.6

259.1

76.8

59.9

73.2

Ruble ruseşti

6.0

1.7

7.7

2.1

2.2

2.2

Lei româneşti

2.1

2.1

4.2

0.8

2.8

1.2

Hrivne ucrainene

0.2

0.2

0.4

0.1

0.3

0.1

Alte valute

24.4

4.7

29.1

8.7

6.3

8.2

Total

279.3

74.5

353.8

100.0

100.0

100.0

Modificarea faţă de luna precedentă în procente*

Modificarea faţă de luna precedentă în puncte procentuale

Dolari SUA

-9.6

9.8

-2.7

0.0

3.1

0.8

Euro

-10.5

-9.7

-10.3

-1.1

-5.2

-2.2

Ruble ruseşti

-6.3

0.0

-4.9

0.0

0.0

0.1

Lei româneşti

5.0

10.5

7.7

0.2

0.3

0.2

Hrivne ucrainene

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Alte valute

1.7

38.2

6.2

0.9

1.8

1.1

Total

-9.2

-1.8

-7.8

Modificarea faţă de luna respectivă a anului precedent în procente

Modificarea faţă de luna respectivă a anului precedent în puncte procentuale

Dolari SUA

-12.3

-16.2

-13.9

-1.3

4.0

-0.8

Euro

12.7

-32.7

0.9

10.2

-4.4

7.2

Ruble ruseşti

-73.8

-39.3

-70.0

-5.9

-0.5

-4.4

Lei româneşti

-51.2

-43.2

-47.5

-0.7

-0.8

-0.9

Hrivne ucrainene

-75.0

-75.0

-75.0

-0.2

-0.5

-0.3

Alte valute

-21.3

11.9

-17.3

-2.1

2.2

-0.8

Total

-2.3

-27.7

-9.1

*date actualizate;
Urmare rotunjirii cifrelor, pot apărea diferențe între totaluri și suma componentelor.