Ministry of Defence of the Republic of Estonia

04/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 04/08/2021 01:23

Laanet: Eesti kaitseväelaste panus on Malis sihtüksuses Takuba kõrgelt hinnatud

Kaitseminister Kalle Laanet osales Prantsusmaa juhitava terrorismivastase operatsiooni Barkhane sihtüksuses Takuba osalevate ja liitumisest huvitatud riikide kaitseministrite videokohtumisel, kus arutati sihtüksuse tegevust ning selle tulevikku. Kaitseminister andis ülevaate Eesti kaitseväelaste aasta jooksul saadud kogemusest erioperatsioonide sihtüksuses Takuba. Samuti tegi Laanet kokkuvõtte aprilli alguses aset leidnud Eesti, Prantsuse ja Tšehhi kaitseministrite ühisest visiidist Malisse, kus Laanet kohtus nii Eesti kontingendi kaitseväelaste kui ka Mali riigijuhtidega.

'Külastades Malit, nägin kuivõrd head tööd teevad Eesti sõdurid sihtüksuses Takuba, õpetades välja Mali relvajõude. Selle tööga on rahul nii Mali võimud, Eesti sõdurid kui ka meie liitlased kellega koos seda tööd teeme,' märkis kaitseminister Laanet.

Kaitseministrid arutasid laiemalt olukorda Malis ja Saheli piirkonnas. Ministrid tõdesid, et kuigi sihtüksuse Takuba, piirkonna riikide ja G5 Saheli ühendväe koostöös on saavutatud operatsioonialaselt suuri edusamme, on olukord Malis veel habras ja peame jätkama oma jõupingutusi.

'Malis on sihtüksuse Takuba oluline eesmärk terroristide kontrolli all olevad alad vabastada ja aidata kehtestada Mali kaitseväe kohalolek. See on saavutatav andes Mali kaitseväele võimalikult hea ja praktilise väljaõppe. Stabiilsus annab kindlustunde Mali elanikele ja võimaldab luua pinnase neile vajalike igapäevateenuste pakkumiseks,' sõnas Laanet.

Ministrid tervitasid G5 Saheli veebruaris toimunud tippkohtumise tulemusi ning Saheli koalitsiooni märtsis toimunud välisministrite kohtumisel vastu võetud tegevuskava. Ühiselt tõdeti, et sõjaliste edusammude kõrval peab pöörama suuremat tähelepanu majanduse arengule ja kodanikuühiskonna arendamisele Saheli riikides. Piirkonna stabiliseerimisel on suur roll just Euroopa riikidel nii läbi osalemise sihtüksuse Takuba kui ka poliitilise ja arengukoostöö alase toetuse.

Sihtüksuses osalevate riikide kaitseministrid tegid ka ühise pressiavalduse, milles antakse hinnang Takuba ühe-aastasele tegevusele Malis stabiilsuse saavutamisel.

Prantsusmaa eestvedamisel toimunud arutelul osalesid ka sihtüksusega ühinemise vastu huvi üles näidanud riigid - Küpros, Kreeka, Ungari, Serbia, Slovakkia, Hispaania ja Ukraina - ning Mali ja Niger.

Eesti panustab Malis kolmel operatsioonil - Prantsusmaa juhitud operatsioonil Barkhane ja selle erioperatsioonide sihtüksuses Takuba, ÜRO missioonil MINUSMA ning Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali.

Sihtüksuse Takuba liikmed on Prantsusmaa, Eesti, Tšehhi, Rootsi, Holland, Portugal, Belgia, Taani ja Itaalia.

Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee