Europa-Kommissionen - Repræsentation i Danmark

06/03/2021 | Press release | Distributed by Public on 06/03/2021 09:46

Kommissionen fremsætter forslag om pålidelig og sikker digital identitet for alle europæere — spørgsmål og svar

Hvad er digital identifikation?

Identifikation gør det muligt for os at bevise, hvem vi er. Det er derfor, vi har pas og identitetskort. Digital identifikation hjælper med at spare tid og forenkle interaktioner. Adskillige private og offentlige udbydere tilbyder p.t. digital identifikation, som gør det muligt for brugerne at tilgå forskellige offentlige tjenester online eller gøre brug af netbank. Digitale identiteter har forskellig grad af troværdighed og sikkerhed. Store platforme tillader deres brugere at logge på forskellige onlinetjenester, så de kan alt fra at shoppe til at læse nyheder, men de giver ikke brugerne fuld kontrol over hvilke data, de deler, når de identificerer sig selv online.

Hvad er den europæiske digitale ID-tegnebog?

Mange europæere bruger allerede digitale tegnebøger på deres smartphones til f.eks. at opbevare deres boardingpas, når de rejser, eller lagre deres virtuelle bankkort som bekvemt betalingsmiddel. Med de nye regler vil de europæiske digitale ID-tegnebøger være tilgængelige for alle. De europæiske digitale ID-tegnebøger er personlige digitale tegnebøger, der gør det muligt for borgerne at identificere sig selv digitalt samt lagre og forvalte identitetsoplysninger og officielle dokumenter i elektronisk format. Der kan være tale om kørekort, recepter på medicin eller uddannelsesbeviser. Med tegnebogen kan borgerne bevise deres identitet, når det er nødvendigt for at tilgå onlinetjenester, dele digitale dokumenter eller ganske enkelt dokumentere specifikke personlige detaljer som f.eks. alder uden at skulle afsløre identitet eller andre personoplysninger. Borgerne vil til enhver tid have fuld kontrol over de oplysninger, de deler.

Hvad ændrer det for europæerne?

Det vigtigste element i de nye regler er, at alle vil have ret til en europæisk digital ID-tegnebog, som accepteres i alle medlemsstater. Men brugen er samtidig ikke obligatorisk. Brugerne vil kunne kontrollere, hvilke personoplysninger de ønsker at dele med onlinetjenester. Mens det vil være obligatorisk for offentlige og visse private tjenester at anerkende den europæiske digitale identitet, gør sikkerhedselementerne det attraktivt for alle private tjenesteudbydere at anerkende den for tjenester, som kræver stærk autentifikation, hvilket skaber nye forretningsmuligheder.

Hvad kan jeg med den nye europæiske digitale ID-tegnebog?

Du kan bruge den til at tilgå både offentlige og private onlinetjenester i EU, navnlig dem der kræver stærk brugerautentifikation. Det kan f.eks. være til at tilgå din bankkonto eller ansøge om et lån, indsende selvangivelser, indskrive dig på et universitet i dit hjemland eller i udlandet og mange andre ting, som du ellers ville bruge de gængse identifikationsmetoder til.

Til hvilke formål kan jeg bruge min europæiske digitale ID-tegnebog?

Her er et par eksempler på, hvordan den europæiske digitale ID-tegnebog kan bruges, når den er iværksat:

Bruge den digitale ID-tegnebog: Peter har installeret en personlig digital tegnebog på sin mobiltelefon. Han har fået den i sit hjemland, der sikrer, at tegnebogen er udstedt til ham personligt. Peters tegnebog gør det muligt for ham at downloade og bruge grundlæggende personoplysninger, kørekort, eksamensbeviser og de bankkort, han ellers havde i sin fysiske tegnebog.

Bevise din alder: Myra står i kø til at komme ind på en natklub, og sikkerhedsvagten i døren beder om at se hendes identitetskort. I stedet for at vise sit fysiske identitetskort bruger hun sin europæiske digitale ID-tegnebog. Sikkerhedsvagten kan tjekke, at hun er myndig, eftersom Myra kan vælge at bruge sin digitale ID-tegnebog til at bekræfte sin alder uden at fremvise andre personoplysninger.

Leje en bil i lufthavnen: Sarah plejede at stå i kø for at leje en bil i lufthavnen. Hun skulle vente på, at biludlejningsfirmaet scannede hendes pas eller identitetskort, kørekort og kreditkort, og hun skulle underskrive alle dokumenter. Med den digitale identitet kan dette gøres uden at skulle stå i kø og endda ordnes på forhånd. Sarah vil kunne gå hen på parkeringspladsen, hente bilen og køre til hotellet. Biludlejningsfirmaet kan enten give hende nøglen på parkeringspladsen eller gøre det muligt for hende at starte bilen via hendes mobiltelefon.

Identifikation over for en onlinetjeneste på, at du er den, du er: Kurt er flyttet til et nyt land for at arbejde. Han skal registrere sin bopæl i det nye land, og han kan i den forbindelse bruge sin europæiske digitale ID-tegnebog. Kurt kan også bruge sin ID-tegnebog til at dokumentere sin identitet over for forskellige onlinetjenester i sit nye land, f.eks. når han åbner en bankkonto, køber et SIM-kort til sin mobiltelefon eller tegner et abonnement til offentlig transport.

Hvad er merværdien sammenlignet med det nuværende system?

De europæiske digitale ID-tegnebøger vil bygge på pålidelige digitale identiteter fra medlemsstaterne, som vil blive gjort mere effektive, og deres fordele vil blive udvidet til at omfatte den private sektor. De personlige digitale tegnebøger vil være sikre, gratis og bekvemme at bruge, og personoplysninger vil være beskyttet.

I dette initiativ bygger Kommissionen på den eksisterende grænseoverskridende retlige ramme for pålidelige digitale identiteter, nemlig initiativet vedrørende elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner (eIDAS-forordningen).

Forordningen, som blev vedtaget i 2014, udgør grundlaget for grænseoverskridende digital identifikation og webstedsautentifikation i EU. Den indeholder imidlertid ingen forpligtelse for medlemsstaterne til at give deres borgere og virksomheder et digitalt identifikationssystem, der giver sikker adgang til offentlige tjenester eller sikrer deres brug på tværs af EU's grænser. Forordningen indeholder heller ikke bestemmelser om brugen af sådan identifikation til private tjenester eller på mobile enheder. Det fører til uoverensstemmelser mellem landene.

Nogle lande tilbyder et identifikationssystem til deres borgere, mens andre ikke gør, og når de gør, er det ikke alle systemer, der kan anvendes på tværs af grænserne. I dag er der 19 meddelte eID-ordninger i brug i 14 medlemsstater, hvilket dækker næsten 60 % af EU-27's befolkning, men udbredelsen sker langsomt, det er besværligt at bruge systemerne, og der er kun få business cases.

Covid-19-pandemien og skiftet mod brug af digitale tjenester har vist de begrænsninger, som skal afhjælpes hurtigst muligt.

Hvad sker der med mit eksisterende eID? Skal jeg registrere mig igen?

Nej. Den europæiske nationale ID-tegnebog bygger på de nationale systemer, der allerede findes i medlemsstaterne. I dag er det ikke alle i EU, som har adgang til digitalt identifikation.

Hvordan kan jeg få en europæisk digital ID-tegnebog?

Medlemsstaterne vil på nationalt niveau udstede tegnebogen til deres borgere og andre med bopæl på deres område. Enhver vil være i stand til at downloade, installere og bruge den europæiske digitale ID-tegnebog på deres personlige smartphone eller andre enheder.

Hvor vil sikkerheden, privatlivets fred og personoplysninger blive sikret?

Forslaget sørger for et højt sikkerhedsniveau. Kommissionen vil foreslå og sammen med medlemsstaterne aftale standarder, tekniske specifikationer og operationelle aspekter, der skal sikre, at medlemsstaternes digitale ID-tegnebøger har det højeste sikkerhedsniveau. Medlemsstaterne skal certificere deres tegnebøger for at sikre, at disse opfylder kravene. Personoplysninger vil kun blive delt online, hvis borgerne vælger at dele disse oplysninger.

Vil Kommissionen erstatte den nationale digitale identitet med en fælles europæisk digital identitet?

Nej, det er ikke målet med forordningen. Det er fortsat medlemsstaterne, som stiller de digitale identiteter til rådighed. Rammen for den europæiske digitale identitet bygger på dette grundlag og udvider funktionaliteten og brugbarheden ved de nationale eID'er via en personlig digital tegnebog.

Hvordan sikres det, at systemerne er interoperable, så de kan arbejde sammen på tværs af medlemsstaterne?

Kommissionen vil foreslå og sammen med medlemsstaterne aftale standarder, tekniske specifikationer og operationelle aspekter via en gennemførelsesretsakt.

Hvornår kan jeg bruge denne personlige digitale tegnebog?

Medlemsstaterne bør udstede de nye europæiske digitale ID-tegnebøger et år efter, at den nye forordning er trådt i kraft.

Hvad er formålet med den fælles værktøjskasse, der er fremlagt sammen med rammen for den europæiske digitale identitet?

Covid-19-pandemien har øget behovet for effektive og brugervenlige digitale tjenester overalt i EU. Der er ingen tid at spilde. Det er afgørende, at medlemsstaterne øjeblikkeligt begynder at samarbejde med Kommissionen og den private sektor om forberedelserne til gennemførelsen af rammen for den europæiske digitale identitet. Lige fra vedtagelsen af Kommissionens forslag vil der blive arbejdet tæt sammen for at drøfte den tekniske gennemførelse og indkredse fælles standarder.

Hvad er fristen for at udvikle, vedtage og gennemføre værktøjskassen?

Arbejdet med at nå til enighed med medlemsstaterne om vejen frem starter nu. Målet er, at medlemsstaterne i september 2022 i tæt samarbejde med Kommissionen skal nå til enighed om den værktøjskasse, der skal bruges til gennemførelse af rammen for den europæiske digitale identitet, og at Kommissionen offentliggør værktøjskassen i oktober 2022. Når den tekniske ramme er aftalt, kan den testes via pilotprojekter.