Universitat Politècnica de Catalunya

03/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2017 05:21

L’investigador Eduardo Alonso ofereix la 57a Rankine Lecture a Londres

La Rankine Lecture és una prestigiosa conferència anual sobre geotècnica organitzada per la British Geotechnical Association que se celebra en memòria del professor WJM Rankine, el qual va fer la primera contribució a la mecànica del sòl. El fet d'haver participat en aquest reconegut esdeveniment ha estat una oportunitat per donar a conèixer internacionalment la recerca que s'està fent a la UPC en l'àmbit de la geotècnia.

Eduardo Alonso forma part del Departament d'Enginyeria Civil i és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). L'investigador desenvolupa la seva activitat recerca dins el grup de recerca Mecànica dels Sòls i de les Roques (MSR).