CSO - Czech Statistical Office

11/22/2019 | News release | Distributed by Public on 11/22/2019 04:23

Newsletter - 47/2019

22. listopadu 2019

Vážení příznivci statistických údajů,přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatua dalších organizací.

Vydali jsme:
18. 11. Průměrné ceny zemědělských výrobků - říjen 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 11.
Indexy cen zemědělských výrobců - říjen 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 11.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - říjen 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 11.
Indexy cen výrobců - říjen 2019
Meziměsíčně vzrostly ceny stavebních prací o 0,3 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,4 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %. Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 0,4 %, průmyslových výrobců o 0,9 %, stavebních prací o 4,8 % a tržních služeb pro podniky o 2,3 %.
18. 11.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - říjen 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 11.
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 11.
Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (průměr roku 2015=100) - 3. čtvrtletí 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
18. 11.
Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - září 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 11.
Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 3. čtvrtletí 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 11.
Indexy spotřebitelských cen - říjen 2019Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 11.
Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech - 2006-2018
V minulém roce zemřelo 112 920 obyvatel Česka. Více než polovina z nich zemřela v důsledku onemocnění srdce (32 %) nebo zhoubného nádoru (25 %). Trojici nejčastějších příčin úmrtí uzavírají cévní nemoci mozku s podílem 7 % na všech úmrtích. 20. 11. Úplné náklady práce - 2018Pravidelná aktualizace časových řad.
20. 11.
Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech - 2009 až 2018
Příčiny smrti se podle věku liší. Například mezi 15-29letými muži v posledních pěti letech tvořila úmrtnost na nehody a sebevraždy 60-64 % celkové úmrtnosti v tomto věku. Z hlediska rodinného stavu jsou na tom lépe ženatí muži a vdané ženy, nejvyšší intenzitou úmrtnosti jsou naopak poznamenáni svobodní.22. 11. Demografická příručka - 2018Publikace shrnuje údaje o populačních procesech a demografické struktuře obyvatelstva na území České republiky v dlouhodobých časových řadách. Součástí publikace jsou rovněž vybraná data ze sčítání lidu, domů a bytů v časových řadách a mezinárodní srovnání.

Připravujeme:
25. 11. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - listopad 2019
25. 11. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - říjen 2019
25. 11. Konjunkturální průzkum - listopad 2019
25. 11. Indexy cen průmyslových výrobců - říjen 2019
25. 11. Konjunkturální průzkumy - listopad 2019
26. 11. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019
26. 11. Tisková konference:
Češi na síti v roce 201927. 11. Statistická ročenka České republiky - 2019
28. 11. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018
28. 11. Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070
29. 11. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - říjen 2019
29. 11. Tvorba a užití HDP - 3. čtvrtletí 2019
29. 11. Výroba vybraných výrobků v průmyslu - 2018
29. 11. Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích - definitivní výsledky za rok 2017 a semidefinitivnívýsledky roku 2018
29. 11. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2019
29. 11. Zařízení sociálních služeb podle obcí - 2018
29. 11. Školy a školská zařízení - 2006 - 2018
29. 11. Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajů - 2008 - 2018

Informace ze světa:
20. 11. Eurostat: Pětina dětí na Slovensku před nástupem do školy nechodí do školky21. 11. Eurostat: Víno z Francie míří především do USA, zakázek do Švýcarska je stejně jako do Číny21. 11. WHO: Vězení jako příležitost ke zdraví

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletterpřímo do své e-mailovéschránky, napište nám prosím na [email protected].

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220e-mail: [email protected]

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10