Results

Eniro AB

09/21/2020 | Press release | Distributed by Public on 09/21/2020 00:30

Eniros obligationer av serie 2018/2021 handelsstoppas av Nasdaq Stockholm i samråd med bolaget inför planerad kvittningsemission

Eniros obligationer av serie 2018/2021 handelsstoppas av Nasdaq Stockholm i samråd med bolaget inför planerad kvittningsemission
Eniro ABs ('Bolaget') obligationer av serie 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01
('Obligationerna') handelsstoppas av Nasdaq Stockholm. Handelsstoppet, som sker
i samråd med Bolaget, sker för att möjliggöra ett ändamålsenligt utbyte av
Obligationerna mot nya preferensaktier av Serie A i Bolagets planerade
erbjudande.

Som tidigare aviserats har Bolaget arbetat med ett erbjudande ('Erbjudandet')
till samtliga borgenärer i Bolagets offentliga ackord, vilket fastställdes av
Solna tingsrätt den 28 juli 2020 och vann laga kraft den 18 augusti 2020.
Erbjudandet, som Bolaget planerar att fatta beslut om på tisdag den 22 september
2020, kommer att utformas som ett erbjudande till borgenärerna i ackordet att
teckna nya preferensaktier av Serie A i Bolaget mot betalning genom kvittning av
borgenärens fordran mot Bolaget. Samtliga obligationsinnehavare har sedan
tidigare åtagit sig att teckna preferensaktier av Serie A för hela sin fordran
under obligationerna, det vill säga såväl den prioriterade delen av
obligationslånet (vilken inte ingått i det offentliga ackordet) liksom den
oprioriterade delen av obligationslånet (vilken ingått i det offentliga
ackordet).

För att möjliggöra ett ändamålsenligt genomförande av Erbjudandet där utbyte av
Obligationerna sker mot nya preferensaktier av Serie A har Nasdaq Stockholm,
efter samråd med Bolaget, beslutat att handelsstoppa Obligationerna från och med
måndag 21 september 2020 och fram till dess Erbjudandet genomförts.För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00,
[email protected]

Lars Kevsjö, CFO, tel 08-553 310 00, mobil 072-578 06 30, [email protected]

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 21 september 2020 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital
marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och
presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i
kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och
är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna
eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro
Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på
Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.


Bifogade filer:
09189388.pdf