OMV Petrom SA

01/07/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/07/2021 09:10

Comunicat privind deținerile NN Group N.V. in OMV Petrom S.A.

Comunicat privind deținerile NN Group N.V. in OMV Petrom S.A.

OMV Petrom S.A. ('OMV Petrom') a primit de la NN Group N.V. o notificare conform art. 69 și 70 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prin care a fost informată că, începând cu 4 ianuarie 2021, deținerea indirectă a NN Group N.V. din drepturile de vot ale OMV Petrom a depășit pragul de 5%.

Conform notificării primite, NN Group N.V. deține un număr de 2.848.113.046 de acțiuni/ drepturi de vot, corespunzătoare unui procent de 5,03% din capitalul social/drepturile de vot ale OMV Petrom.

Anexa: Notificare primită de OMV Petrom de la NN Group N.V. (PDF, 3,4 MB)