Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/09/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/09/2019 03:43

Izvoz in uvoz v novembru 2018 višja kot v novembru 2017

Blagovna menjava v novembru 2018 višja kot v istem mesecu 2017
Izvoz je bil v novembru 2018 za 9,1 % višji kot v novembru 2017 (znašal je 2.796,6 milijona EUR), uvoz pa za 8,2 % (znašal je 2.802,6 milijona EUR). Vrednosti obeh, tako uvoza kot izvoza, sta bili v novembru 2018 višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in mesečnega uvoza v letu 2017 (vrednost izvoza za 18,7 %, vrednost uvoza pa za 21,8 %).

Slovenija je v novembru 2018 že četrtič v tem letu zabeležila primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino, tokrat v vrednosti 6,0 milijona EUR (ta je bil predvsem posledica večjega uvoza iz držav članic EU). Novembrski primanjkljaj je bil sicer od vseh primanjkljajev v tem letu najnižji. Pokritost uvoza z izvozom v novembru 2018 je bila 99,8-odstotna.

Blagovna menjava z državami članicami EU in z državami nečlanicami EU v novembru 2018 višja kot v novembru 2017

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija v novembru 2018 ustvarila 76,0 % vrednosti vsega izvoza blaga in 77,1 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 6,8 % več blaga kot v novembru 2017, iz teh držav uvozila pa za 3,0 % več blaga kot v novembru 2017. V novembru 2018 izvoženo blaga je bilo vredno 2.125,3 milijona EUR, uvoženo blago pa 2.161,9 milijona EUR.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 671,3 milijona EUR blaga, od tam pa je uvozila za 640,7 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v novembru 2018 izvozila v te države, je bila za 17,1 % višja kot v novembru 2017. Vrednost blaga, ki ga je iz omenjenih držav uvozila, pa je bila višja za 30,8 %.

Slovenija pri trgovanju s tujino v enajstih mesecih leta 2018 dosegla presežek

Slovenija je v obdobju od januarja do novembra 2018 izvozila in uvozila več blaga kot v istem obdobju 2017. Izvoz je bil višji za 9,7 % in je znašal 28.596,7 milijona EUR, uvoz pa je bil višji za 11,4 % in je znašal 28.242,5 milijona EUR.

V vseh enajstih mesecih leta 2018 skupaj je Slovenija ustvarila presežek v vrednosti 354,1 milijona EUR (pokritost uvoza z izvozom je bila 101,3-odstotna). Presežek v blagovni menjavi s tujino je dosegla v vseh mesecih, razen v maju, septembru, oktobru in novembru.