PUC - Public Utilities Commission

06/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2017 02:25

Regulators apstiprina plānu par elektroenerģijas tirgus sasaistīšanas operatoru funkciju kopīgu izpildi

19.06.2017.

Nominētie elektroenerģijas tirgus operatori (NETO) ir izstrādājuši plānu, kas noteic, kā NETO kopā izveidos un īstenos tirgus sasaistes operatora (TSO) funkcijas saskaņā ar Komisijas Regulas, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (CACM Regula), prasībām[1].

Atbilstoši CACM Regulas prasībām, NETO ir pienākums izstrādāt plānu par TSO funkciju kopīgu izpildi (TSO plāns) un iesniegt to kompetentajām regulatīvajām iestādēm apstiprinājuma saņemšanai. 2016. gada 14. aprīlī NETO komiteja, tostarp Nord Pool AS, iesniedza Regulatoram iesniegumu ar lūgumu apstiprināt minēto plānu. TSO plāna izvērtēšanas procesā valstu regulatīvās iestādes divas reizes pieprasīja veikt grozījumus tajā. NETO komiteja 2016. gada 14. decembrī un 2017. gada 13. aprīlī iesniedza Regulatoram iesniegumu ar lūgumu apstiprināt TSO plānu ar grozījumiem.

Valstu kompetentās regulatīvās iestādes, tostarp Regulators, NETO komitejas atkārtoti iesniegto TSO plānu ar grozījumiem izvērtēja Jaudas piešķiršanas un sastrēgumu vadības uzdevumu grupas ietvaros, kurā 2017. gada 17. maijā tika izteikts atbalsts virzīt minēto plānu apstiprināšanai. Enerģijas Regulatoru Forumā, kas notika 2017. gada 6. jūnijā, nacionālās regulatīvās iestādes (NRA) vienojās atbalstīt plānu par TSO funkciju kopīgu izpildi.


NETO izstrādātajā TSO plānā ir ietvertas visas TSO funkcijas atbilstoši CACM Regulas prasībām. TSO plānā ievēroti CACM Regulā noteiktie vispārējie principi un mērķi. Informācija NRA tika iesniegta laicīgi, atbilstoši CACM Regulas prasībām, un NETO ir ņēmuši vērā visu kompetento regulatīvo iestāžu izvirzītās prasības, kas tika pieprasītas atkārtotajos grozījumu pieprasījumos TSO plānam.

[1]Eiropas Komisijas 2015.gada 24.jūlija Regula (ES) Nr. 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas.