Office for the Protection of Competition of the Czech Republic

02/23/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/23/2021 08:26

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI)

Evropská komise zahájila dne 23. února 2021 veřejnou konzultaci k revizi Sdělení o důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI).

V rámci loňské evaluace vybraných předpisů (soft law) upravujících poskytování veřejné podpory byl zkoumán i tento předpis a Evropská komise konstatovala, že stávající Sdělení sice plní své poslání a je účinným nástrojem k dosažení cíle usnadnit vznik důležitých projektů společného evropského zájmu, přesto jsou však nutné některé cílené úpravy:

a) vyjasnění určitých pojmů a poskytnutí dalších pokynů k určitým kritériím stanoveným ve sdělení;

b) usnadnění zapojení malých a středních podniků v souladu s průmyslovou strategií a strategií pro malé a střední podniky;

c) zajištění širokého evropského záběru důležitých projektů společného evropského zájmu zvýšením jejich otevřenosti a souladu s politikami EU, zejména s Evropskou zelenou dohodou a strategií pro digitalizaci.

Konzultační materiál je k dispozici zde 371 KB

Konzultace je otevřená do 20. dubna 2021.

Informace o probíhající veřejné konzultaci s výzvou k zapojení se do konzultace byla rovněž rozeslána všem rezortům v rámci příslušných pracovních skupin Úřadu k veřejné podpoře. Úřad následně připraví souhrnné stanovisko za Českou republiku a odešle je Evropské komisi.

Tiskové oddělení ÚOHS

21/031