National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

10/15/2021 | Press release | Distributed by Public on 10/15/2021 01:41

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-august 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-august 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2021cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 16,7% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019 de 1,9 ori. Creșterea în luna august 2021 față de luna august 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 633,0 mii pasageri (+15,0%) și cu transportul aerian - cu 108,7 mii pasageri (de 4,2 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 439,1 milioane pasageri-km, sau de 2,0 ori mai mult comparativ cu luna august 2020, pe fundalul reducerii de 3,3 ori a indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021cu transportul public au fost transportați 39,9 milioane pasageri, cu 14,4% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020.

Parcursul pasagerilor a constituit 2223,1 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 41,0% comparativ cu ianuarie - august 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare - de 97,3% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv 1,3% și 1,1%.

Comparativ cu ianuarie-august 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul aerian (+99,1%) și rutier de pasageri (+14,2%). Totodată, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-14,8%) și fluvial (-2,5%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor

înianuarie-august 2021, pe moduri de transport public

August 2021

În % față de:

Ianuarie-august 2021

În % față de ianuarie-august 2020

August2020

August2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

5 076,9

116,7

60,9

39 900,8

114,4

din care, pe moduri de transport:

feroviar

60,4

102,2

68,9

419,1

85,2

rutier (autobuze şi microbuze)

4 859,5

115,0

60,7

38 818,9

114,2

fluvial

14,1

45,9

79,2

125,5

97,5

aerian

142,9

417,8

63,3

537,3

199,1

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

439,1

203,9

62,0

2 223,1

141,0

din care, pe moduri de transport:

feroviar

2,3

109,1

32,9

15,7

74,6

rutier (autobuze şi microbuze)

210,0

134,2

59,0

1 315,0

118,5

fluvial

0,03

46,5

79,8

0,3

97,6

aerian

226,8

400,5

65,5

892,1

200,2

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021,cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 38,8 milioane pasageri, cu 14,2% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,3%, regiunile de dezvoltare Centru - 20,4%, Nord - 16,7%, Sud - 8,9% și UTA Găgăuzia - 2,7%.

În luna august 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 1,9 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna august 2020 cu 21,9%. În luna august 2021, față de luna august 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (+33,8%) și rutier3 (+20,8%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-42,5%) şi aerian (-15,5%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 478,9 milioane tone-km, fiind în creştere cu 25,5%, comparativ cu luna august 2020.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 11,3 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-august 2020 cu 11,4%. Parcursul mărfurilor a totalizat 3227,8 milioane tone-km, cu 9,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor

realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-august 2021, pe moduri de transport

August
2021

În % față de:

Ianuarie-august
2021

În % față de ianuarie-august 2020

august
2020

august
2019

Mărfuri transportate, mii tone

1 887,7

121,9

111,1

11 346,8

111,4

din care, pe moduri de transport:

feroviar

345,6

133,8

99,4

1 825,2

90,8

rutier3

1 527,1

120,8

114,2

9 396,7

116,8

fluvial

14,9

57,5

107,2

124,0

92,3

aerian

0,1

84,5

81,5

0,9

116,6

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

478,9

125,5

113,8

3 227,8

109,8

din care, pe moduri de transport:

feroviar

72,4

150,3

90,5

326,8

75,0

rutier3

406,5

122,0

119,3

2 900,1

115,9

fluvial

0,03

57,5

107,2

0,2

92,3

aerian

0,07

83,5

51,9

0,7

117,7

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,8%), au transportat 9,4 milioane tone de mărfuri, cu 16,8% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (46,1%), regiunile de dezvoltare Centru (30,9%), Nord (14,9%), Sud (5,6%) și UTA Găgăuzia (2,5%).

În ianuarie-august 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,1% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 1,8 milioane tone de mărfuri, sau cu 9,2% mai puțin faţă de ianuarie-august 2020.

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

Persoană de contact:

Laura Muntean

şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC

tel. 067 770 820