Ljubljana Stock Exchange

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:34

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana - predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana, povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

Oznaka delnic:

ZVTG

Datum sklica skupščine družbe:

Torek, 30. 5. 2017, ob 14.00 uri

Višina predlagane dividende:

2,50 EUR

Rok izplačila dividend:

Petek, 16. 6. 2017

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Četrtek, 15. 6. 2017

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 14. 6. 2017

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana