Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija dd

05/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 05/19/2017 01:56

Pravila nagradne igre 'Kalodont - za osmijeh koji zlata vrijedi'

Pravila nagradne igre 'Kalodont - za osmijeh koji zlata vrijedi'

19. 05 2017.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH - Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/17-01/260, URBROJ: 513-07-21-01/17-3, od 12. svibnja 2017., Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

P R A V I L A N A G R A D N E I G R E 'KALODONT-ZA OSMIJEH KOJI ZLATA VRIJEDI'

 1. Priređivač nagradne igre: SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2,
 1. Svrha nagradne igre: promidžbeni učinak proizvoda SAPONIJE Kalodont u svim prodajnim objektima na teritoriju RH
 1. Trajanje nagradne igre: Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Kalodont.saponia. Nagradna igra traje od 20.svibnja 2017. do 30.lipnja 2017.
 1. Nagradni fond:
 1. -4 nagrada: 1 Sony Play station 4 PRO pojedinačne vrijednosti 3.299,00 Kn (ukupna vrijednost 13.196,00 Kn)

5.-29.nagrada- 1 poklon paket Saponije , pojedinačne vrijednosti .100,00 Kn (ukupna vrijednost 2.500,00 Kn)

30.-54.nagrada-1 poklon paket Kandita pojedinačne vrijednosti 100,00 Kn (ukupna vrijednost 2.500,00 Kn)

Ukupni fond nagrada iznosi 18.196 ,00 Kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka

ne mogu se zamijeniti za novac.

 1. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom

prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz toč 6 ovih Pravila, osim radnika

Saponije d.d. Osijek.

 1. Način sudjelovanja: U nagradnoj igri može sudjelovati svaki sudionik koji u vrijeme trajanja nagradne igre stavi u kovertu 2 prazne kutijice ( rasklopljene ) paste za zube Kalodont (Aquaminerals White,Extra Clean,Gum Protection,Herbal,Microgranule,Microgranule Fresh Mint,Multi Repair,White & Natural,Junior,Strong Mint,Ultra Fresh ) u pakovanju od 50 ml ili većem,te s osobnim podacima ( ime i prezime, adresa, tel. broj ), dostavinaadresu:

Saponia d.d. Osijek

Za nagradnu igru ' KALODONT-ZA OSMIJEH KOJI ZLATA VRIJEDI'

p.p. 364

31000 Osijek

Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem koverti, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

 1. Nagradno izvlačenje: Obavit će se dana 5.srpnja s početkom u 11 sati u prostorima Saponije Osijek .

Javno izvlačenje će se obaviti nakon miješanja koverti u prigodnom prostoru, te izvlačenjem

koverti dok se ne izvuku sve nagrade.

Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Saponije.

 1. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada: Pravila nagradne igre bit će objavljena

prije početka na internet stranicama www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Kalodont.saponia, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Saponije i Facebook stranici Kalodont 2 dana nakon izvlačenja.

 1. Dostava zapisnika: Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH u roku od 8 dana od dana izvlačenja.
 1. Rok za podizanje nagrada: 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.

 1. Preuzimanje nagrada: Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obavješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak i koristiti se njegovim osobnim podacima ili fotografijama. Izjavu o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.
 1. Rješavanje sporova: U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.
 1. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti: nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.
 1. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade ( npr. 1. izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd. )

 1. Saponia ne odgovara za greške u poštanskim uslugama.
 2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

'SAPONIA' D.D. OSIJEK

UPRAVA