Results

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

02/13/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/13/2020 07:04

Välisminister arutas Rootsi parlamendi esimehega piirkondlikku koostööd

Välisminister Urmas Reinsalu kohtus Rootsi parlamendi Riksdagi spiikri Andreas Norléniga, kellega arutas lisaks kahepoolsetele suhetele ka piirkondliku koostöö küsimusi.

Reinsalu tänas Norléni Rootsi-Eesti koostööfondi loomise eest, kuhu Eesti panustas 2019. aastal 150 000 eurot, ja kinnitas, et näeb fondi tegevusel suurt potentsiaali. Majandussuhted Rootsiga on Reinsalu sõnul väga tihedad, samas saab neid veelgi edasi viia, sealhulgas digikoostöö kaudu. 'Ootame Rootsit ühinema X-tee kasutamisega, et arendada piiriülest andmevahetust,' märkis ta.

Reinsalu tutvustas Norlénile Eesti kui Põhja-Balti koostöö (NB8) koordinaatori prioriteete ja rõhutas piirkonna tähtsust Eestile. Lisaks tuli jutuks Arktika Nõukogu, kus Rootsi on liikmesriik ja Eesti on alustanud ettevalmistusi vaatlejastaatuse taotlemiseks.

'Toetame seisukohta, et Arktika peaks jääma madalate pingetega alaks. Arktika lähedal asuva riigina on ka Eestil huvi ja vastutus tagada Arktika kestlikkus,' sõnas ta. Reinsalu sõnul on Eesti polaaruurijad aastaid Arktika uurimisega tegelenud ning seega saaksid Eesti teadlased otseselt osaleda Arktika Nõukogu töörühmades.

Reinsalu avaldas Norlénile kaastunnet seoses 17 Rootsi elaniku hukkumisega 8. jaanuaril Iraanis juhtunud lennuõnnetuses ja küsis arengute kohta õnnetuse uurimisel. Rootsi teeb õnnetuse tagajärgedega toimetulekuks koostööd Kanada, Ukraina, Afganistani ja Ühendkuningriigi ning Iraaniga.

Põgusalt puudutati kohtumisel ka Euroopa Liidu eelarvet ning EL-i suhteid Hiinaga.

Lisainfo:
Fred Püss
Meedianõunik
Välisministeerium
Avalike suhete osakond
+372 6 377 618, +372 55 562 488