City of Helsinki

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/20/2017 23:51

Roihuvuoren ala-asteen ja Porolahden peruskoulun oppilaaksiottoalueita tarkistetaan

21.04.2017 08:38

Opetusvirasto esittää, että Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Porolahden peruskoulun 1.-6.-luokkalaisten oppilaaksiottoaluetta tarkistetaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Tavoitteena on jakaa oppilasmääriä tasaisemmin, jotta oppilaat mahtuisivat paremmin alueen kouluihin. Valmistelussa molempien koulujen johtokunnat puoltavat tehtyä esitystä, joka oli kommentoitavana myös Kerrokantasi.hel.fi-palvelussa. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 25. huhtikuuta.

Alueella jo koulussa olevien oppilaiden koulu ei muutu, vaikka oppilaaksiottoaluetta muutetaan. Nuorempien sisarusten pääsy samaan kouluun pyritään varmistamaan, kun päätetään koulujen enimmäisoppilasmääristä.

Lautakunnan kokouksen asialistalla on myös

  • koulujen ja oppilaitosten luokka- ja ryhmätilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut 1.8.2017-31.7.2018
  • lausunto kaupunginhallitukselle valtuutetun toivomusponnesta, joka koskee mahdollisuuksia siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä
  • lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien kehittämistä
  • päiväkoti Suursuon - daghemmet Stigenin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman puoltaminen

Jaoston kokouksen asialistalla on myös

  • suomenkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 todistuslomakkeiden hyväksyminen
  • rehtorin valinta Meilahden ala-asteen kouluun, Pikku Huopalahden ala-asteen kouluun, Taivallahden peruskouluun ja Kallion lukioon

Opetuslautakunnan kokouksen 25.4.2017 esityslista

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksen 25.4.2017 esityslista