Statistical Office of The Republic of Slovenia

02/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/27/2020 05:01

Novo v podatkovni bazi SiStat: podrobni podatki o socioekonomskih značilnostih prebivalstva na 1. januar 2019

V podatkovni bazi SiStat objavljamo podrobnejše podatke o statusu aktivnosti in izobrazbi prebivalstva na stanje 1. januarja 2019. Podatki so bili prvič objavljeni v Prvi objavi 19. decembra 2019. V tabelah objavljamo podatke o statusu aktivnosti in izobrazbi prebivalstva za Slovenijo, za kohezijski regiji, za statistične regije, za občine in za naselja. Podatki za Slovenijo ter za kohezijski in statistične regije so razčlenjeni tudi po statusu aktivnosti in izobrazbi; podatki za statistične regije in občine vključujejo tudi izračune mer aktivnosti razčlenjene po spolu.