HIM - Hydrometeorological Institute of Montenegro

06/03/2017 | News release | Distributed by Public on 06/03/2017 15:04

Rizik od suše u regionu Dunava

3. Jun 2017.

Oskudica vode i suše često pogađaju dunavski region i imaju veliki uticaj na ekonomiju i blagostanje ljudi. Međutim, uprkos štetama poslednjih decenija, suša još uvijek nije uzeta u obzir kao problem od velike važnosti.
Uslijed toga, projekat DriDanube (Drought Risk in the Danube Region) ima za cilj da poboljša kapacitete regiona u hitnom reagovanje na sušu i poveća spremnost u upravljanju tokom takvih situacija, putem predstavljanja aktuelnih alatki za monitoring i procijenu rizika.


Cilj projekta je da se omogući preciznije i efikasnije rano upozorenje na sušu i da se promjeni uglavnom privremeni u pro-aktivni odgovor na sušu, koji je zasnovan na procedurama upravljanja rizikom. Jačaće se saradnja između svih relevantnih institucija kako bi se razvila kultura pripravnosti širom regiona Dunava.

Više informacija »»>

Link projekta »»>