Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

07/07/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/17/2017 01:13

Eesti ELi eesistujana: kodanikualgatus on kaasava demokraatia alus

Eile ja täna Brüsselis toimunud Euroopa Liidu partnerlusfoorumil esines Eesti delegatsiooni juhtinud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal sõnavõtuga ELi eesistujariigi Eesti nimel. Sõnavõtus rõhutas ta kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna koostöö olulisust piirkondade arengus.

Seilenthal rääkis oma sõnavõtus Eesti ELi nõukogu eesistumise prioriteetidest - täpsemalt digilahenduste kasutamisest arengukoostöös. Ta lisas, Eesti kogemustele tuginedes, et digitaaltehnoloogia roll on oluline aitamaks inimestel tõhusamalt suhelda ja jagada kogemusi, samuti sünergia ja partnerlussuhete tugevdamisel.

Samuti tõi ta esile Eesti kogemusi kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste vahelisest koostööst ning lisas, et koostöö ning kodanikualgatus ongi kaasava demokraatia aluseks. 'Kodanikeühendused ning kohalikud omavalitsused on väga oluliseks lüliks riigi ning elanike vahel. Nende roll on edendada demokraatiat, haridust, sotsiaalset õiglust ja parandada inimeste sotsiaalset toimetulekut,' ütles Seilenthal.

Seilenthal rääkis ka koostööst partnerriikide kohalike omavalitsuste ning valitsusväliste organisatsioonide vahel ning lisas, et hea koostöö aluseks on nii iga üksiku riigi vastutus, partnerlus kui ka jagatud vastutus. Ta tõi näiteks, et kahepoolsed arengukoostöö projektid eeskätt jäätmekäitluse, hariduse, turismi, kutseõppe ning digiteenuste arendamise valdkonnas on Eestil olnud peamiselt idapartnerluse riikidega- Gruusia, Moldova ning Ukrainaga.

Euroopa Liidu partnerlusfoorum toob kokku üle 500 kodanikuühiskonna organisatsiooni, kohaliku omavalitsuse ja teiste inimõigusorganisatisoonide esindaja kõikidest liikmesriikidest. Kohtumise eesmärk on arendada koostööd ning jagada parimaid praktikaid ELi sarnaste insitutsioonide vahel.

Täpsemalt foorumi kohta: https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-partnership-forum-2017_en

Foto: https://flic.kr/p/VUKLej

Lisainfo:

Maria Murakas
välisministeerium
avalike suhete osakond
637 7627
521 9572
[email protected]
www.vm.ee