NHO - Confederation of Norwegian Enterprise

05/18/2017 | News release | Distributed by Public on 05/18/2017 16:18

Streik i Kreftforeningen

- Denne saken er viktig for NHO/Abeliafordi den handler om hvordan vi fastsetter lønn i privat sektor, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Kreftforeningen meldte seg inn i NHO og Abelia i 2016 som en følge av blant annet interessepolitisk uenighet med tidligere arbeidsgiverforening. Endringen i arbeidsgivertilknytning var ikke motivert ut fra økonomiske forhold. Alle ansatte har beholdt sine lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsordningen. Det er ikke riktig når NSF fremstiller dette som at de ansatte har fått dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

- Vi beklager at det ikke var mulig å komme frem til en løsning. Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenlignbare arbeidstakergrupper. Uenigheten dreier seg ikke først og fremst om lønn eller andre arbeidsvilkår, men at NSF ikke har tillit til at de lokale parter kan enes om gode løsninger. Lokale forhandlinger og fleksibilitet er viktig og saken handler om hvor og hvordan lønn skal forhandles, lokalt eller sentralt. NHOs posisjon er at lønnsdannelsen for denne gruppen skal skje lokalt, vurdert ut fra tåleevnen i den enkelte virksomhet, sier Melsom.

- NSFs medlemmer i Kreftforeningen jobber ikke med tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver, men som rådgivere, spesialrådgivere og ledere i en kunnskapsbedrift. NSF har takket nei til en tariffavtale som er normal for denne type stillinger i privat sektor.

- NSF har også uttalt at NHO vil frata de ansatte streikerett. Dette er ikke riktig, sier Nina Melsom.

For pressekontakt: 480 22 800