Results

Ministry of Finance of the Republic of Estonia

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 05:20

Töötajate arvu kasvu toetab kiirem majanduskasv

Majanduskasvu kiirenemise toel jõudis statistiline hõivatute arv kõige kõrgemale tasemele läbi aegade. Tööealise elanikkonna vähenemine ei ole tööjõu pakkumist seni oluliselt vähendanud, kuid teeb seda lähiaastatel.

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel kasvas töötajate arv selle aasta kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 13,3 tuhande ehk 2 protsendi võrra 666,6 tuhande inimeseni. Töötus langes samal ajal 5,2 protsendini.

Inimeste tööturul osalemise määr on praegu läbi aegade kõrgeim ning hõivatute arv ületas buumiaegse taseme ligi kahe tuhande inimese võrra, mis on märkimisväärne tulemus, kuna samal ajal on tööealine elanikkond vähenenud 70 tuhande inimese võrra. Samas maksu- ja tolliameti andmetel jääb hõive tase tipule ligikaudu 22 tuhande inimese võrra alla. Tavapäraselt tööturu andmete puhul vaadatava 15-74aastaste vanusegrupi osalemist on toetanud aktiivsemas tööeas olevate inimeste arvu suurenemine 3 tuhande võrra, mis tähendab, et tööealiste arvu vähenemine on seni toimunud 15-24aastaste arvel, kes tööturu mõistes on rohkem mitteaktiivsed õpingute tõttu.

Seega võib järeldada, et tööealiste vähenemine ei ole tööjõu pakkumist veel oluliselt mõjutanud, kuid hakkab seda tegema lähiaastatel. Samuti mõjutab tööturu statistikat oluliselt 2014. aasta keskpaigast käivitunud töötamise register - kui arvestada ka registri positiivse tehnilise mõjuga, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu, siis jäävad praegused hõive määrad buumiaegsele tasemele alla.

Majanduskasvu kiirenemine on suurendanud nõudlust täiendavate töökäte järele ning selle tulemusena on tööjõu-uuringu andmetel tõusnud ka töötavate inimeste arv 2 protsenti. Maksu- ja tolliameti andmetel on suuremate tegevusalade hulgas hõivatute arvu kasvatanud töötleva tööstuse ja ehitusettevõtted, kus nõudluse kasv toetab töömahtude suurenemist. Samuti on suurenenud hõivatute arv avalikus halduses, kuid seda ajutiselt Euroopa Liidu nõukogu eesistumise tõttu. Edaspidi võib avalikus halduses oodata langustrendi jätkumist. Vaatamata tarbimise kiire kasvu püsimisele on alates kevadest vähenenud jaekaubanduse töötajate arv. See tõenäoliselt peegeldab tihedat konkurentsi, mille tõttu otsitakse võimalusi kulusid optimeerida.

Lähikvartalitel võib oodata tööturu positiivsete arengute jätkumist majanduskasvu ja ekspordinõudluse suurenemise toel. Vabade töökäte arv väheneb ja teeb uute inimeste palkamise keerukamaks ning suurendab palgatõusu surveid.

Erki Lõhmuste, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja