Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Montenegro

04/24/2017 | News release | Distributed by Public on 04/24/2017 03:07

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške upravljanje stajskim đubrivom za 2017. godinu

Na osnovu čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2017. godinu - Agrobudžet ('Službeni list CG' br, 11/17), program Mjera 2.2.4 - Podrška upravljanju stajskim đubrivom, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2017. godinu, objavljenom dana 20. marta 2017. godine na internet stranici ovog Ministarstva i u dnevnom listu 'DNEVNE NOVINE', Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače i zainteresovanu javnost da se Javni poziv za dodjelu podrške za upravljanje stajskim đubrivom za 2017. godinu, završava na dan 24. april 2017. godine, zbog utroška sredstva opredijeljenih kroz Agrobudžet za 2017. godinu - mjera 2.2.4 - Podrška upravljanju stajskim đubrivom.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon 24. aprila 2017. godine, neće biti podržani.