Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Montenegro

11/03/2017 | News release | Distributed by Public on 11/03/2017 11:07

Deseti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

U Briselu će se 6. novembra održati X sastanak Pododobora za poljoprivredu i ribarstvo.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predstaviće napredak ostvaren u reformskom procesu u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike, kao i ribarstva, sa fokusom na rezultate postignute od prethodnog sastanka koji je održan u oktobru 2016. godine.

U svim oblastima akcenat će biti na ostvarenom u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva i institucionalnog okvira sa pravnom tekovinom EU.

Ministarstvo evropskih poslova

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnograzvoja