Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

01/11/2018 | News release | Distributed by Public on 01/11/2018 09:07

Minima Lietuvos laisvės gynėjų diena – Sausio 13-oji

Sausio 12-14 d. Lietuvos laisvės gynėjų 27-ųjų metinių minėjimo renginiuose dalyvaus krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, pajėgų vadai, kiti ministerijos ir kariuomenės atstovai, kariai.

Iškilmingą Laisvės gynėjų rikiuotę sausio 12 d. 10 val. Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje (Seimo I rūmai) pasveikins Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

Vėliau ministerijos ir kariuomenės vadovybė, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai dalyvaus Atminimo laužų uždegimo ceremonijose prie Vilniaus televizijos bokšto (17.30 val.), Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato (18.00 val.) ir Nepriklausomybės aikštėje (19.00 val.), taip pat bus padėtos gėlės Parlamento gynėjo kario savanorio Artūro Sakalausko žūties vietoje (18.45 val.). Taip pat krašto apsaugos ministras R. Karoblis dalyvaus koncerte 'In memoriam' Šv. Jonų bažnyčioje, (20 val.).

Sausio 13 d. ryte, 9 val. bus padedamos gėlės prie Kovo 11-ąjąi skirto paminklo 'Žinia' Nepriklausomybės aikštėje. Vėliau, 10 val. Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybė dalyvaus Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje Seime.

Vidurdienį, 12 val. - stebės iškilmingą Valstybės vėliavos pakėlimo ceremoniją Nepriklausomybės aikštėje, dalyvaujant Garbės sargybos kuopos kariams ir Lietuvos kariuomenės orkestrui.

Vėliau, 13.30 val. kartu su Garbės sargybos kariais, Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariais, Lietuvos kariuomenės orkestru bus pagerbiami žuvusieji, palaidoti Antakalnio kapinėse.

Taip pat bus pagerbti Laisvės gynėjai, palaidoti Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio ir kitose Vilniaus kapinėse. Minint Laisvės gynėjų dieną bus laikomos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (17.30 val.) ir vyks Lietuvos radijo ir televizijos projektas - koncertas 'Kartu iki Pergalės. Sausio 13-osios ir Maidano sąsajos' (21.00 val.).

Kariūnai jau antrus metus kviečia ateiti ir uždegti žvakutes žuvusiems už Lietuvos laisvę sausio 13-osios naktį - 2 val. prie Televizijos bokšto. Kariūnai kartu prisimins tuometinius įvykius, bus skaitomi prisiminimai apie žuvusiuosius. Vėliau, apie 3 val. kariūnai vyks į Antakalnio kapines uždegti žvakės visiems žuvusiesiems. 1991 metų Sausio 13-ąją, 1 val. 50 min. nakties okupacinė sovietų kariuomenė pradėjo Lietuvos televizijos bokšto šturmą.

Sausio 14 d., 12 val. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis pasveikins tradicinio, jau 27-ojo tarptautinio pagarbos bėgimo 'Gyvybės ir mirties keliu' nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto dalyvius. Šiais metais pagarbos bėgime kartu dalyvaus ir metų pradžioje Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariai.

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ 27-ŲJŲ METINIŲ DIENOS MINĖJIMO RENGINIŲ

PROGRAMA

Sausio 12 d., penktadienis

8 val. - Pilietinė akcija 'Atmintis gyva, nes liudija'. Kiekviename lange uždegamos žvakutės

10 val. - Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje (Seimo I rūmai)*

11-15 val. - Laisvės gynėjų susitikimas Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*

12-21 val. - Neatlygintinos kraujo donorystės akcija - Laisvės gynėjų atminimui Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (3 aukšto atrijus)

16.30-21.30 val. - Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai)

18.15 - 18.45 val. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choro 'Kariūnas' koncertas visuomenei Lietuvos Respublikos Seimo centriniuose rūmuose

17.30 val. - Atminimo laužų uždegimo ceremonija prie Vilniaus televizijos bokšto

18 val. - Virtualios realybės projekto 'Laisvės kodas 13' pristatymas Vilniaus televizijos bokšte

18 val. - Atminimo laužų uždegimo ceremonija Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos

18.45 val. - Gėlių padėjimas Parlamento gynėjo kario savanorio Artūro Sakalausko žūties vietoje

19-19.30 val. - Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje

19.30 val. - Sąjūdžio valanda Nepriklausomybės aikštėje

20 val. - Koncertas 'In memoriam' Šv. Jonų bažnyčioje

20.30 val. - Tradicinis Parlamento gynėjų susitikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje

Sausio 13 d., šeštadienis

9 val. - Gėlių padėjimo ceremonija prie Kovo 11-ajai skirto paminklo 'Žinia' Nepriklausomybės aikštėje

10 val. - Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir Laisvės premijos įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje*

12 val. - Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje

12-17 val. - Neatlygintinos kraujo donorystės akcija - Laisvės gynėjų atminimui Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (3 aukšto atrijus)

12.30-14.30 val. - Atvirų durų valandos Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai)

13.30 val. - Žuvusiųjų pagerbimo ceremonija Antakalnio kapinėse

17.30 val. - Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

* - su kvietimais

Sausio 14 d., sekmadienis

12-13.30 val. - XXVII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas 'Gyvybės ir mirties keliu' (Antakalnio kapinės-Televizijos bokštas)

Nuotraukos aut. Alfredas Pliadis (KAM)