PetroVietnam Technical Services Corporation

03/11/2021 | Press release | Archived content

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Tên tài sản: tàu PTSC Surveyor và các trang thiết bị, vật tư đi kèm

- Chất lượng: tàu cũ, đã qua sử dụng

- Giá khởi điểm: 5.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT, giao hàng tại cảng hoặc khu neo đậu của tàu tại Thành phố Vũng Tàu.

- Nội dung chi tiết: 221_TB-KSCTN-HĐTLPS