Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 04:20

Izredno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice o položaju človekovih pravic v državi Rakhine, Mjanmar

6. 12. 2017

Izredno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice o položaju človekovih pravic v državi Rakhine, Mjanmar

Ženeva, 6. december 2017 - Svet OZN za človekove pravice (SČP) je 5. decembra obravnaval zaskrbljujoč položaj manjšine Rohinga in ostalih manjšin v Mjanmaru. Slovenija je kot članica SČP sklic izrednega zasedanja podprla in sodelovala v razpravi, v kateri je izrazila zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih pravic, pozvala k prenehanju nasilja in k zagotavljanju humanitarnega dostopa v prizadete predele države.

V razpravi je skupaj z ostalimi državami in drugimi predstavniki mednarodne skupnosti izrazila zaskrbljenost nad grobimi kršitvami človekovih pravic in humanitarnimi razmerami v državi Rakhine. Slovenija je vse strani pozvala k prenehanju nasilja ter k preiskavi in pregonu odgovornih za kazniva dejanja. Pozdravila je zavezanost vlade Mjanmara, da implementira priporočila Posvetovalne komisije za državo Rakhine in hkrati pozvala k njihovi čimprejšnji implementaciji ter k sodelovanju z mednarodnimi mehanizmi OZN s področja človekovih pravic. Slovenija je mjanmarske oblasti dalje pozvala, da omogočijo vstop v državo neodvisni mednarodni komisiji SČP za preiskovanje dejstev z namenom preiskovanja domnevnih kršitev človekovih pravic in zlorab s strani vojske in varnostnih sil v mjanmarski zvezni državi Rakhine. Slovenija se je nedavno odzvala tudi na humanitarni poziv Urada Visokega komisarja OZN za begunce (UNCHR) in za begunce v Bangladešu namenila humanitarno pomoč v obliki finančnega prispevka.

Do sklica izrednega zasedanja SČP je prišlo zaradi zaskrbljujočih razmer v državi Rakhine v Mjanmaru, še posebej po 25. avgustu 2017, ko je uporniška skupina iz vrst Rohing napadla policijske postaje, čemur je sledil izbruh nasilja. Od takrat dalje so po podatkih OZN sledila poročila o hudih kršitvah človekovih pravic, kot so namerno obstreljevanje civilnega prebivalstva, prisotnost zemeljskih min, požigi vasi, prisilna izginotja, spolno nasilje itd. Velik problem predstavlja oviran humanitarni dostop do prizadetih območij. Obenem se pod pritiskom nahaja Bangladeš, kamor se je zateklo večje število beguncev iz Mjanmara.

SČP je ob koncu izrednega zasedanja sprejel resolucijo, ki med drugim poziva vse strani k prenehanju nasilja, kratenja človekovih pravic ter kršitev mednarodnega prava človekovih pravic in humanitarnega prava. Pri tem izraža zaskrbljenost nad nasiljem, ki je v beg pahnilo na več sto tisoč pripadnikov manjšine Rohinga, predvsem žensk in otrok ter poziva Mjanmar, da skladno z mednarodnim pravom zagotovi pogoje za njihovo varno, dostojanstveno, prostovoljno in trajnostno vrnitev na območja, kjer prebivajo. Mjanmarsko vlado prav tako poziva k preiskavi in pregonu odgovornih za grobe kršitve človekovih pravic zoper pripadnike manjšine Rohinga in ostalih manjšin. Posebno pozornost namenja tudi spolnemu nasilju in humanitarnim razmeram. Slovenija je resolucijo podprla.