Competition Council of the Republic of Lithuania

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 01:32

ATNAUJINTAS PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ ŠABLONAS

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į Konkurencijos įstatymo pataisas ir suinteresuotų šalių teiktas pastabas, atnaujino pranešimo apie koncentraciją šabloną.

Pranešimus apie koncentraciją teikiančių asmenų patogumui šablonas papildytas nauju skyriumi, kuriame gali būti pateikiama bendro pobūdžio informacija apie koncentracijos dalyvių, įskaitant su jais susijusius ūkio subjektus, vykdomas veiklas, parduodamas prekes ar paslaugas, jų savybes.

Atsižvelgiant į gautus suinteresuotų šalių prašymus, pranešimo apie koncentraciją šablonas papildytas paaiškinimais dėl informacijos, teikiamos, kai koncentracijos dalyvių vykdomos veiklos yra susijusios vertikaliaisiais ryšiais arba geografinė rinka apibrėžiama plačiau nei Lietuvos Respublika. Taip pat šablonas papildytas paaiškinimais dėl laikotarpių, apie kuriuos pranešime teikiama informacija, bei geografinių teritorijų, kuriose koncentracijos dalyviai bei su jais susiję ūkio subjektai vykdo veiklą, nurodymo ir bendros informacijos apie atitinkamas rinkas pateikimo.

Atnaujintas pranešimo apie koncentraciją šablonas suderintas su Konkurencijos įstatymo pataisomis bei Konkurencijos tarybos patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2018 m. sausio 1 d.

Konkurencijos taryba koncentracijos nagrinėjimą pradeda tik gavusi teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą apie koncentraciją. Apie gautą teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą bei jo nagrinėjimą paskelbiama Konkurencijos tarybos svetainėje ir laukiama kitų ūkio subjektų, suinteresuotų asmenų nuomonių bei galimų pasekmių rinkoje vertinimų.