Results

Ajuntament de Barcelona

08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 03:32

L’Observatori de la ciutat recull les dades bàsiques de districtes i barris de la ciutat

Recull els principals d'indicadors sobre població, activitat econòmica, treball, habitatge o equipaments dels 73 barris, i permet fer una radiografia acurada de la realitat socioeconòmica de cada barri

Les dades, publicades pel Gabinet Tècnic de Programació, permeten comparar des del nombre de fonts o àrees de jocs infantils fins els punts Wifi o vehicles matriculats que té cada barri o districte

El Departament d'Estudis del Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona ha publicat l'actualització de l'Observatori de Districtes i Barris de la ciutat. Consisteix en un recull de desenes d'indicadors estadístics i d'opinió, estructurats a l'entorn d'àmbits com la població, l'activitat econòmica, el treball, l'habitatge, els equipaments i els transports.

L'Observatori dels districtes té 162 indicadors i el dels barris, 86 indicadors [1]. Els resultats s'ofereixen en un total de 83 informes descarregables (10 de districte i 73 de barri), que són una bona eina per analitzar la realitat social de Barcelona a través dels seus diferents àmbits territorials. A més d'una una radiografia de la ciutat actual, els informes permeten copsar l'evolució anual dels diversos indicadors des de l'any 2010.

La diversitat interna de Barcelona es mostra en alguns d'aquests indicadors.

Montbau, per exemple, és el barri amb un índex d'envelliment més alt (261). Quadruplica amb escreix el de Torre Baró (63), que és el que té la població més jove. El barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és el que percentualment té més persones grans que viuen soles (34%), mentre que Vallbona (13%) és el que menys.

Pel que fa a les diferències en el mercat de treball, la Marina del Prat Vermell - Zona Franca és el que té més aturats sobre el total de la població activa (16-64 anys), per sobre del 16%, mentre que Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes es troba a l'altre extrem, amb una taxa de només el 3%.

Pel que fa a indicadors d'habitatge, la Vila de Gràcia és el barri amb més contractes de lloguer; 2.191 l'any 2016 mentre que la Marina del Prat Vermell - Zona Franca és el que menys en va signar, 10 en total. El Clot és el barri amb més compravendes registrades, 599 durant l'any passat, però a Can Peguera només se'n van registrar 3.

A nivell educatiu, la Vila Olímpica del Poblenou encapçala el rànquing de barris amb més percentatge de població amb estudis superiors, un 52,4 % de la població mentre que a Baró de Viver tot just supera el 5%.

Els informes de l'Observatori permeten conèixer també la dotació de places residències gent gran (públiques i privades), el nombre d'usuaris de serveis socials així com els usuaris i vistes que acumulen biblioteques, museus o equipaments, entre d'altres. A la vegada permet entretenir-se en l'anàlisi de dades curioses de la ciutat, com ara parcs urbans o verd urbà que té cada zona, el nombre d'àrees de jocs infantils o la quantitat de fonts que té cada barri.

Totes les dades disponibles a: Enllaç relacionat

Document relacionat 1/2: Resum Dades bàsiques de districtes

Document relacionat 2/2: Resum Dades bàsiques per barris

-

[1] Tenint en compte els 10 districtes i els 73 barris, estem parlant de 1.620 + 6.278 = 7.898 valors diferents. En realitat, són uns pocs menys, perquè per als barris més petits alguns dels indicadors d'educació no estan disponibles.